فروشگاه اینترنتی هندزفری بلوتوث فروشگاه اینترنتی هندزفری با سیم و بدون سیم و هدفون بلوتوث خرید اینترنتی سریع و مطمئن از مجموعه فروشگاه های میهن استور titebazar.ir فروشگاه مرکزی شرکت پشتیبانی 24 ساعته فروشگاه در تلگرام : 09353877793 http://handsfreebluedio.mihanblog.com 2019-08-23T16:00:35+01:00 text/html 2017-01-11T05:24:45+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری محصولات فروشگاه اینترنتی هندزفری بلوتوث http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/17 <font size="3" face="Mihan-Koodak">محصولات فروشگاه هندزفری بلوتوث ( ارسال به کلیه شهرها و روستاها طی چند روز = پرداخت پس از تحویل درب منزل )<br><br>جهت خرید اینترنتی و توضیحات بیشتر روی دکمه توضیحات بیشتر هر محصول کلیک کنید<br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px; width: 100%;" cellspacing="3" cellpadding="3" align="left"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<img src="http://titebazar.ir/images/more_product_images/image/865804hbol-0.jpg"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF0000"><b>هندزفری بلوتوث مینی بلودیو </b></font></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br><br><b>قیمت: 39/000 تومان<br></b></font><br><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://titebazar.ir/product.php?id=188" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/518/1551738/info_postsabet.png" class="img-responsive" style="cursor:pointer" alt=""></a></font></div></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<img src="http://titebazar.ir/images/more_product_images/image/555852headset503-0.jpg"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#FF0000">هدست بلوتوث جیبی </font></b></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br><br><b>قیمت : 49/000 تومان<br><br><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://titebazar.ir/product.php?id=681" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/518/1551738/info_postsabet.png" class="img-responsive" style="cursor:pointer" alt=""></a></font></div></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<img src="http://titebazar.ir/images/more_product_images/image/445791757-JPG-0.jpg"><br></font></div> <font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#FF0000">هدست بلوتوث الی جی دور گردنی</font></b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>قیمت : 59/000 تومان</b></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://titebazar.ir/product.php?id=757" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/518/1551738/info_postsabet.png" class="img-responsive" style="cursor:pointer" alt=""></a></font></div></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<img src="http://titebazar.ir/images/more_product_images/image/466718beatspro-0.jpg"><br></font></div> <font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF0000"><b>هدفون حرفه ایی بیتس پرو</b></font></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>قیمت : 59/000 تومان</b></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://titebazar.ir/product.php?id=364" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/518/1551738/info_postsabet.png&quot;" class="img-responsive" style="cursor:pointer" alt=""></a></font></div></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<img src="http://titebazar.ir/images/more_product_images/image/699907773-JPG-0.jpg"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#FF0000" face="Mihan-Koodak"><b>هدفون بلوتوث بیتس </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>قیمت : 69/000 تومان</b></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://titebazar.ir/product.php?id=773" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/518/1551738/info_postsabet.png" class="img-responsive" style="cursor:pointer" alt=""></a><br></font></div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr></tr></tbody></table></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<img src="http://titebazar.ir/images/more_product_images/image/813612779-JPG-0.jpg"><br></font></div> <font size="3" face="Mihan-Koodak"><br><b><font color="#FF0000"><br></font></b></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#FF0000">هندزفری بادیگاردی</font></b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>قیمت : 25/000 تومان</b></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://titebazar.ir/product.php?id=779" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/518/1551738/info_postsabet.png" class="img-responsive" style="cursor:pointer" alt=""></a><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></td></tr></tbody></table><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div> text/html 2016-11-24T11:26:48+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری بهترین هدفون های بلوتوث در سال 2016 http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/14 <font face="Mihan-Yekan" size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Thirty-five years."><font color="#FF0000"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/641/1921545/bestwirelessheadphones.jpg" alt="بهترین هدست بلوتوث" hspace="0" height="269" width="478" vspace="0" border="0" align=""><br><br>در این مقاله زیبا شما با هدفون بی سیم و ویژگی های برتر در سال 2016 اشنا می شوید</b></font><br>سی و پنج سال. </span><span title="While stereo headphones were around before the first Sony Walkman, that's roughly how long we've put up with tangled wires while listening to music on the go.">در حالی که هدفون استریو در اطراف قبل از اولین واکمن سونی بود، که تقریبا چه مدت ما با سیم های درهم قرار داده ام تا در حالی که گوش دادن به موسیقی بر روی بروید. </span><span title="That's long enough, if you ask us.">که به اندازه کافی طولانی، اگر شما از ما بخواهید. </span><span title="Fortunately, this is where wireless headphones come in. They're convenient for any situation where you don't want to deal with dangling cables—especially at the gym.">خوشبختانه، این است که در آن هدفون های بی سیم در آمده است. آنها مناسب برای هر موقعیتی که شما نمی خواهید برای مقابله با آویزان کابل به ویژه در ورزشگاه است. </span><span title="And now that Apple has gone headphone-jackless in the iPhone 7$649.99 at T-Mobile, they're a good way to ensure compatibility with just about any new phone. ">و در حال حاضر که اپل هدفون jackless رفته است در آیفون 7 649.99 $ در T-Mobile، آنها یک راه خوب برای اطمینان از سازگاری با فقط در مورد هر گوشی جدید است.<br><br></span><span title="Wireless no longer means poor sound, either.">بی سیم دیگر به معنای صدای ضعیف، یا. </span><span title="These days, Bluetooth wireless stereo audio sounds much better than it ever did before.">این روزها، <b>هدست استریو بی سیم</b> برای تلفن های موبایل بسیار بهتر از آن را همیشه قبل از انجام. </span><span title="Even though the stereo Bluetooth data signal is compressed, various headphone and earphone vendors have discovered ways of enhancing the signal to compensate for deficiencies in fidelity.">حتی اگر سیگنال داده بلوتوث استریو فشرده، هدفون و گوشی فروشندگان مختلف راه های افزایش سیگنال به کمبود در وفاداری جبران کشف کرده اند. </span><span title="Having said that, audiophiles will still hear a difference and should probably stick with wired headphones.">با این حال، دوست داران واقعی موسیقی هنوز تفاوت را بشنود و احتمالا باید با هدفون سیمی می چسبد. </span><span title="But for casual listening, many of the most recent wireless models we've tested sound just fine—even great.">اما برای گوش دادن گاه به گاه، بسیاری از مدل های بی سیم جدید ترین ما صدا فقط ریز حتی بزرگ تست شده است. </span><span title="Check out our buying advice below before picking the perfect pair.">اتمام مشاوره خرید ما زیر را قبل از چیدن جفت مناسب.<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Earphones or Headphones? "><b>گوشی یا هدفون بلوتوثی؟</b><br></span><span title="Earphones (or ear buds, or in-ear headphones) offer a slightly different sound profile compared with conventional headphones.">گوشی (یا جوانه گوش، یا هدفون در گوش) ارائه مشخصات صدا کمی متفاوت در مقایسه با هدفون معمولی است. </span><span title="Generally, you'll get better sound from a full set of &quot;cans&quot; around your head than from buds in your ears, but in-ear sound quality has improved a great deal.">به طور کلی، شما صدای بهتر از یک مجموعه کامل از "قوطی" در اطراف سر خود را از از جوانه در گوش خود را دریافت کنید، اما در گوش کیفیت صدا زیادی بهبود یافته است. </span><span title="More importantly, in-ear headphones are much more likely to be water- and sweat-resistant, and much more suited for use when working out.">از همه مهمتر، هدفون در گوش بسیار بیشتر احتمال دارد به آب و ضد عرق، و خیلی بیشتر مناسب برای استفاده در هنگام کار کردن. </span><span title="Get a good sweat going, and you'll turn your headphone earpads into a nasty mess.">مطلع یک عرق خوب رفتن، و شما earpads هدفون خود را به یک ظرف غذا تند و زننده تبدیل شود. </span><span title="For your best options, check out The Best Earphones and The Best Headphones for Running. ">برای بهترین گزینه خود را، از بهترین گوشی و بهترین هدفون برای در حال اجرا.<br><br></span><span title="If you aren't primarily looking for a set of wireless earphones for the gym, conventional headphones can offer a very good listening experience.">اگر شما در درجه اول برای مجموعه ای از گوشی بی سیم برای ورزشگاه به دنبال ندارد، هدفون معمولی می تواند یک تجربه گوش دادن بسیار خوب ارائه دهد. </span><span title="You'll still have to choose between on-ear and over-ear models, however.">شما هنوز هم باید برای انتخاب بین در گوش و بیش از حد گوش مدل، با این حال. </span><span title="On-ear headphones rest the earcups against your ears, but don't surround them.">در هدفون گوش استراحت در earcups در برابر گوش خود را، اما آنها را احاطه کرده است. </span><span title="Over-ear headphones completely enclose your ears.">هدفون بیش از گوش به طور کامل گوش خود را محصور. </span><span title="Over-ear headphones block out the most outside noise and usually provide a more powerful, rich sound, but on-ear headphones are less bulky and distracting to wear when you're out and about.">بیش از هدفون گوش جلوگیری از سر و صدای خارج و معمولا قوی تر، صدای غنی است، اما در هدفون گوش کمتر بزرگ و منحرف به پوشیدن زمانی که شما در خارج از خانه هستند.<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The Wired Option ">گزینه سیمی<br></span><span title="Bluetooth headphones are convenient when they're charged, but once the batteries run out you're left without music."><a href="http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/13" target="" title="">هندزفری بلوتوث</a> راحت هستند که آنها را متهم می شود، اما یک بار باتری اجرا شما بدون موسیقی را ترک کرد. </span><span title="Some headphone manufacturers offer a solution to this by including a 3.5mm port and cable with their Bluetooth headphones.">برخی از تولید کنندگان هدفون ارائه یک راه حل به این جمله پورت جک 3.5mm و کابل با هدفون بلوتوث خود را. </span><span title="For models with a wired option, you can plug the cable in and use them as conventional headphones until you can charge them again, and use them without issue on airplanes, to boot.">برای مدل های با یک گزینه سیمی، شما می توانید کابل در وصل و استفاده از آنها به عنوان هدفون معمولی تا زمانی که شما می توانید آنها را دوباره شارژ، و استفاده از آنها بدون مشکل در هواپیما، به بوت. </span><span title="Wireless earphones almost never have this option, because they're already so small there simply isn't any room to place a headphone cable jack. ">گوشی های بی سیم تقریبا هرگز این گزینه، چرا که آنها در حال حاضر آنقدر کوچک وجود دارد به سادگی هر اتاق به جای یک جک هدفون کابل است.<br><br></span><span title="Noise Cancellation ">سر و صدا لغو<br></span><span title="Active noise cancellation uses outward-facing microphones to pick up and analyze noise, which then gets canceled out by circuitry that generates an inverse wave in the headphones.">حذف نویز فعال با استفاده از میکروفن بیرون رو انتخاب کنید تا به و تجزیه و تحلیل سر و صدا، که پس از آن می شود که توسط مدار است که به تولید موج معکوس در هدفون لغو شده است. </span><span title="It was previously an expensive, cumbersome technology that couldn't be found on wireless headphones, but that changed a few years ago with advances in battery life and circuit miniaturization.">قبلا یکی از گران قیمت، فن آوری دست و پا گیر است که می تواند در هدفون های بی سیم یافت نمی شود، اما این که چند سال پیش با پیشرفت در عمر باتری و کوچک سازی مدار را تغییر داد. </span><span title="You'll pay a premium for headphones with active noise cancellation, but it's a handy feature if you just want to tune out everything around you besides your music.">شما حق بیمه برای گوشی ها با سر و صدا لغو فعال خواهیم پرداخت، اما آن را به یکی از ویژگی های مفید است اگر شما فقط می خواهید به لحن از همه چیز در اطراف شما علاوه بر موسیقی خود را. </span><span title="For more, check out The Best Noise-Canceling Headphones.">برای اطلاعات بیشتر، لطفا بهترین هدفون سر و صدا لغو.<br>&nbsp;در حال حاضر، در اینجا یک نگاهی به <b>هدفون های بی سیم</b> بالای ما تست شده است. شما ملزم به پیدا کردن چیزی که به خوبی متناسب، تلفن های بزرگ، و بالا کراوات همه ارزشی شما را تا در گره. برای تراکم بالا بیشتر، لطفا بهترین هدفون برای هر بودجه و بهترین هدفون زیر 50 $.<br><br><font color="#FF0000"><b>آیا به دنبال خرید یک هندزفری بلوتوث عالی و ارزان قیمت هستید؟<br><br></b></font><font color="#009900"><b>آیا برای شما کیفیت در کناز زیبایی و قیمت مهم است</b></font><br><font color="#CC33CC"><b>هندزفری بلوتوث مینی بهترین گزینه برای شماست</b></font><br></span></span><b><img src="http://titebazar.ir/pic/hbol-1.jpg" alt="هندزفری بلوتوث بلودیو" hspace="0" vspace="0" border="0" align=""></b><br> </font> text/html 2016-11-19T17:41:17+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری چرا هندزفری بلوتوث بخریم؟ http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/7 <font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#FF0000"><b>چرا باید یک هدست بلوتوث بخریم واقعا چرا ؟ در این مقاله به این موضوع می پردازیم:<br></b></font><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Every time you use your phone, you sacrifice an arm.">هر بار که شما با استفاده از تلفن خود را، شما یک بازو فدا می کنند. </span><span title="You have to pull your phone from your pocket or purse and hold it to your head for the duration of the call.">شما باید به جلو گوشی خود را از جیب یا کیف پول خود را و آن را نگه دارید تا سر خود را برای مدت زمان تماس. </span><span title="If you're on your computer, you have only one hand for typing.">اگر شما بر روی کامپیوتر شما، شما باید تنها با یک دست برای تایپ کردن. </span><span title="If you're in your car, you only have one hand for driving.">اگر شما در ماشین خود هستید، شما تنها با یک دست برای رانندگی. </span><span title="With a Bluetooth headset, both hands are free.">با یک هدست بلوتوث، هر دو دست رایگان می باشد. </span><span title="You can drive more safely.">شما می توانید با خیال راحت تر رانندگی کنید. </span><span title="You can multitask more effectively.">شما می توانید به طور موثر تر چند کاره هستند. </span><span title="The best Bluetooth headsets are intermediary devices between you and your phone, allowing you to function as though the person you're talking to is standing next to you. ">بهترین هدست های بلوتوث به دستگاه های واسطه بین شما و تلفن خود را، اجازه می دهد شما را به عمل به عنوان اینکه به شخصی که شما در حال صحبت کردن به است ایستاده در کنار شما هستند.<br><br></span><span title="Bluetooth headsets are no longer limited to people with high-end jobs who spend most of their time going from phone call to the next."><a href="http://handsfreebluedio.mihanblog.com/" target="" title="">هندزفری بلوتوث </a>دیگر به مردم با شغل بالا پایان که بیشتر وقت خود را در رفتن از تماس تلفنی به بعد صرف محدود شده است. </span><span title="The majority of people who use Bluetooth hands-free devices are drivers.">اکثر افرادی که استفاده از دستگاه های دست آزاد بلوتوث رانندگان هستند. </span><span title="Driving while using a handheld phone is extremely distracting and dangerous.">رانندگی در حالی که با استفاده از تلفن های دستی بسیار منحرف و خطرناک است. </span><span title="Not only does it take your hand off the steering wheel, but it also takes your eyes off the road.">نه تنها آن را دست خود را خاموش فرمان، اما آن را نیز چشم خود را طول می کشد خاموش جاده ها است. </span><span title="As a result, 14 states have made it illegal for all drivers to use a handheld cell phone.">در نتیجه، 14 ایالت آن را برای غیر قانونی تمام رانندگان به استفاده از تلفن همراه دستی ساخته شده است. </span><span title="In 45 states, law enforcement can ticket you for texting behind the wheel.">در 45 ایالت، اجرای قانون می تواند به شما بلیط برای ارسال پیامک پشت چرخ. </span><span title="A hands-free Bluetooth headset allows you to safely use your phone while driving, and it keeps you within the law.">یک هدست بلوتوث دست آزاد شما اجازه می دهد تا با خیال راحت استفاده از تلفن خود در هنگام رانندگی، و آن را به شما را نگه می دارد در چارچوب قانون.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="These headsets work by connecting to your phone through a wireless signal.">این هدست با اتصال به تلفن خود را از طریق سیگنال های بی سیم کار می کنند. </span><span title="This wireless signal essentially transfers the microphone and receiver on your phone to an earpiece.">این سیگنال های بی سیم در اصل انتقال میکروفون و گیرنده بر روی تلفن خود را به یک خروجی صدای گوشی. </span><span title="On a basic level, all Bluetooth headsets, even the smallest, consist of an audio driver and a microphone that communicates audio information wirelessly with your phone.">در سطح پایه، همه هدست بلوتوث، حتی کوچکترین، از راننده های صوتی و یک میکروفون است که ارتباط برقرار اطلاعات صوتی بی سیم با گوشی خود را است. </span><span title="The top Bluetooth headsets have controls on the earpiece that allow you to answer and end calls.">هدست بالای بلوتوث کنترل در خروجی صدای گوشی که به شما اجازه پاسخ و پایان تماس. </span><span title="They can also incorporate voice commands, which can include dialing contacts and dictating text messages.">آنها همچنین می توانند دستورات صوتی، که می تواند تماس های شماره گیری و دیکته پیام های متنی شامل ترکیب. </span><span title="You practically never have to touch your phone. ">شما عملا هرگز به لمس گوشی خود را.<br><br></span><span title="There are two major features to consider when buying a wireless Bluetooth headset – call quality and noise cancellation.">دو ویژگی های عمده به نظر هنگام خرید یک هدست بلوتوث بی سیم وجود دارد - کیفیت و سر و صدا لغو پاسخ. </span><span title="The call quality is how well you hear your caller.">کیفیت تماس است که چگونه به خوبی تماس گیرنده شما را می شنوید. </span><span title="Most Bluetooth headsets have a wideband frequency range, which means that your caller shouldn't sound tinny and hollow.">ترین هدست بلوتوث یک محدوده فرکانس پهنای باند، به این معنی که تماس گیرنده شما را باید صدا قلع دار و توخالی است. </span><span title="A noise-canceling Bluetooth headset helps your caller hear you clearly by using internal EQ filters and multiple microphones to filter out background noises like wind, cars and other people.">یک هدست بلوتوث سر و صدا لغو کمک می کند تا تماس گیرنده شما را می شنوید به وضوح با استفاده از فیلتر EQ داخلی و میکروفن های متعدد برای فیلتر کردن صداهای پس زمینه مانند باد، اتومبیل و افراد دیگر. </span><span title="After these two features, you should consider additional features like battery life and hands-free performance. ">پس از این دو ویژگی، شما باید ویژگی های اضافی مانند عمر باتری و عملکرد دست آزاد در نظر بگیرید.<br><br></span><span title="Most Bluetooth headsets are monaural, which means that the headset fits on one ear and has only one audio driver.">بهترین هدست بلوتوث مونو هستند، به این معنی که هدست متناسب را بر روی یک گوش تنها یک راننده های صوتی و. </span><span title="The monaural headset experience fits snugly within the collective phone call experience – we've been using one ear for phone calls since Alexander Graham Bell first called Thomas Watson.">تجربه هدست مونو به صورت چسبیده متناسب در تجربه تماس تلفنی جمعی - ما شده است با استفاده از یک گوش برای تماس های تلفنی از الکساندر گراهام بل اولین به نام توماس واتسون. </span><span title="However, you might find your call experience will improve with a stereo Bluetooth headset, which is a set of wireless earbuds that allows you to also comfortably stream music when you're not taking a call.">با این حال، شما ممکن است تجربه تماس خود را با یک هدست بلوتوث استریو، است که مجموعه ای از هدفون بی سیم است که اجازه می دهد تا شما را به هم به راحتی جریان موسیقی زمانی که شما یک تماس را مصرف نمی بهبود پیدا خواهد کرد. </span><span title="Stereo Bluetooth headsets have excellent call quality because of the added dimension of hearing your caller with both ears, but few have noise cancellation technology and other features common with monaural headsets, like voice dialing.">هدست بلوتوث استریو با کیفیت صدا بسیار عالی به دلیل بعد اضافه از شنیدن تماس گیرنده شما را با هر دو گوش، اما تعداد کمی از فن آوری لغو سر و صدا و ویژگی های دیگر مشترک با هدست مونو، مانند شماره گیری صوتی.<br><b><font color="#FF0000">آیا هندزفری بلوتوث ارزان قیمت می خواهید ؟</font><br>آیا کیفیت برایتان مهم است؟<br>پس روی تصویر زیر کلیک کنید</b><br></span></span></font><a title="" href="http://wireless-handsfree.mihanblog.com/post/9" target=""><img src="http://handsfreebluedio.shopiranian.ir/wp-content/uploads/blutooth-handsfree-3.jpg" alt="http://handsfreebluedio.shopiranian.ir/wp-content/uploads/blutooth-handsfree-3.jpg"></a><br><b><br>جهت ادامه مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید</b><br> text/html 2016-11-19T17:06:51+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری 7 هدفون بلوتوث عالی برای آیفون جدید خود http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/6 <font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><font color="#FF0000"><b>بهترین هدفون ها و هدست های بلوتوث برای گوشی آیفون اپل:</b></font><br></span></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/641/1921545/bestheadphoneblutos.jpg" alt="هدفون بلوتوث بی سیم" border="0" align="" hspace="0" height="518" width="518" vspace="0"></span></font>اگر به دنبال خرید یک هدفون بلوتوث خوب برای موبایل هدفون بلوتوث</span><span>: در حال حاضر</span> <span>که شما</span> <span>آی فون خود را</span> <span>7</span> <span>دستور داد</span> <span>و</span> <span>برداشت از</span> <span>یک مورد</span><span>، از آن زمان</span> <span class="">که در مورد گرفتن</span> <span class="">و لوازم جانبی</span> <span>دیگر</span> <span>فکر می کنم.</span> <span>با اپل</span> <span>انتخاب</span> <span>به حذف</span> <span>جک 3.5mm جک</span> <span>از</span> <span>جدیدترین گوشی</span> <span class="">خود</span><span class="">، هدفون بی سیم</span> <span>را</span> <span>همراهی برای</span> <span>ابزار جدید</span> <span>خود را.<br><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><br><span>همانطور که برای</span> <span class="">کدام مدل برای</span> <span class="">دریافت،</span> <span class="">AirPods</span> <span>اعلام کرد فقط</span> <span>اپل</span> <span>نگاه</span> <span>بسیار سرد است.</span> <span>اما بین</span> <span>شیب دار</span> <span>160</span> <span>$</span> <span>قیمت و</span> <span class="">عملکرد</span> <span class="">اثبات نشده</span> <span>دنیای واقعی خود</span><span>،</span> <span>ما فکر می کنیم</span> <span>برخی از گزینه های</span> <span>بهتر</span> <span>در خارج وجود دارد</span> <span>وجود دارد</span><span class="">.</span> <span class="">در اینجا لیستی از</span> <span>7 جفت</span> <span>بزرگ از هدفون</span> <span>بلوتوث</span> <span>برای آی فون</span> <span>جدید خود را</span> <span>7</span> <span>است.<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>اگر شما به دنبال</span> <span>برای مطلق</span> <span>ارزان ترین</span> <span>جفت</span> <a href="http://handsfreebluedio.mihanblog.com/" target="" title=""><b>هدست&nbsp; </b><span><b>بلوتوث</b></span></a><span>،</span> <span>اینجا شما بروید.</span> <span>خوب،</span> <span>من مطمئن هستم که</span> <span>مجموعه</span> <span>ارزان تر وجود دارد</span> <span>خارج وجود دارد</span><span>، اما</span> <span>این در مورد</span> <span>عنوان ارزان به عنوان</span> <span>شما می خواهید</span> <span>به آن بروید.</span> <span>Aukey</span> <span>یک نام تجاری</span> <span>نام</span> <span>بسیار مورد توجه در</span> <span>فضای</span> <span>لوازم جانبی تلفن همراه</span> <span>است، و</span> <span>هدفون</span> <span>ورزشی</span> <span>خود را دریافت</span> <span class="">بررسی</span> <span>محترم</span> <span>در آمازون است.</span> <span>امکانات عبارتند از</span> <span>پشتیبانی از بلوتوث</span> <span>4.1</span><span>، در خط</span> <span>کنترل صدا،</span> <span class="">ساخته شده در میکروفون</span> <span>برای</span> <span>پاسخ دادن به تماس</span> <span>تلفن،</span> <span>قلاب</span> <span>گوش برای</span> <span>تناسب بهتر</span><span>، 7</span> <span>ساعت زمان مکالمه</span> <span>و</span> <span>گارانتی 24 ماهه</span><span>.<br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>اگر ما یک</span> <span>"</span><span>بهترین ارزش</span><span>" یا "</span><span>انتخاب سردبیر"</span> <span>انتخاب</span> <span>در این پست</span> <span>به حال</span><span>،</span> <span>این امر می تواند</span> <span>Epic2s</span> <span>از</span> <span>JLAB</span> <span>صوتی.</span> <span>شما</span> <span class="">واقعا فقط یک</span> <span class="">بسیاری از بنگ برای</span> <span>جفتک انداختن خود را</span> <span>در اینجا:</span> <span>بهترین</span> <span>در کلاس</span> <span>پخش</span> <span>تا</span> <span>12 ساعت،</span> <span class="">عرق</span> <span>IPX5</span> <span class="">امتیاز</span> <span>و چلپ چلوپ</span> <span>تصحیح،</span> <span>تکنولوژی</span> <span>سیم</span> <span>حافظه برای</span> <span>دوام بیشتر</span><span>،</span> <span>و تیتانیوم</span> <span>بیش از</span> <span>گوش</span> <span>قلاب و</span> <span class="">راهنمایی</span> <span>ژل</span> <span>آسایش طولانی مدت</span><span>.</span> <span>البته</span> <span>هدفون</span> <span>نیز بزرگ</span> <span>صدا،</span> <span>و آنها را با</span> <span>یک مورد سفر</span> <span>سخت آمده است.</span></span><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>گر شما می خواهم</span> <span>بیش از حد</span> <span>گوش هدفون</span> <span>بلوتوث</span> <span>ترجیح می دهند</span><span>، اما</span> <span>هنوز هم می خواهید</span> <span>به نگه داشتن قیمت</span> <span>پایین،</span> <span>BTH3s</span> <span>از</span> <span>Photive</span> <span>یک انتخاب</span> <span>بزرگ است.</span> <span>این یکی دیگر از</span> <span>آن علامت های تجاری</span> <span>که ممکن است شما</span> <span>از آن نمی</span> <span>باشد</span><span>، اما</span> <span>شهرت فراوانی داشته است</span> <span>آنلاین.</span> <span>این هدفون</span> <span>شارژ</span> <span>به سرعت،</span> <span>گذشته</span> <span>تا 12 ساعت</span><span>،</span> <span>ساخته شده است در</span> <span>کنترل پخش</span> <span>و میکروفون</span><span>، و ارائه</span> <span class="">مناسب و راحت.</span> <span class="">به علاوه،</span> <span>یک مورد</span> <span>خوب</span> <span>سفر</span> <span>سخت</span> <span>است</span> <span class="">به صورت رایگان</span> <span class="">گنجانده شده است.</span> <span class="">شما می توانید</span> <span class="alt-edited">همتایی ندارد</span><span class="">!<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>جبرا</span> <span class="alt-edited">مارک قدیمی</span> <span class="">قدیمی</span> <span>در فضای</span> <span>صوتی بلوتوث</span> <span>است و</span> <span>هدفون</span> <span>حرکت خود را</span> <span>به طور گسترده ای</span> <span>توسط منتقدان تحسین</span> <span>شده است.</span> <span class="">آنها</span> <span class="">فوق العاده سبک،</span> <span>با</span> <span>پیشانی بند قابل تنظیم</span><span>، مناسب برای</span> <span>هستند و</span> <span>با مواد ممتاز</span> <span>ساخته شده است.</span> <span>آنها همچنین</span> <span class="">ساخته شده اند در</span> <span>کنترل پخش،</span> <span>یک میکروفون</span> <span>ساخته شده است،</span> <span>و</span> <span>می تواند به عنوان</span> <span>هدفون سیمی</span> <span>با کابل</span> <span class="">استفاده می شود.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">Jaybird</span> <span class="">یک نام برای خود</span> <span>در فضای</span> <span>هدست به رادیو</span> <span>ورزش</span> <span>ساخته شده است</span><span>، و</span> <span>X2S</span> <span>هستند</span> <span>آخرین ضربه</span> <span>آن است.</span> <span>این</span> <span class="">ورزش</span> <span>هدفون بلوتوث</span> <span>از ویژگی های</span> <span>8</span> <span>ساعت پخش</span><span>،</span> <span>یک میکروفون</span> <span>درون خطی، و</span> <span>ساخته شده است در</span> <span class="">کنترل پخش</span><span>.</span> <span class="">صدای چشمگیر</span> <span>برای</span> <span>هدفون</span> <span>بلوتوث</span> <span>است و</span> <span>Jaybird</span> <span>شامل یک</span> <span>"طول عمر"</span> <span>گارانتی</span> <span>عرق</span> <span>ضد.</span> <span class="">همچنین در این بسته</span> <span>حافظه</span> <span>راهنمایی</span> <span>گوش فوم</span><span>، باله</span> <span>گوش</span> <span>امن</span> <span>و مناسب</span><span>،</span> <span>کابل شارژ،</span> <span>و ورزش</span> <span class="">سیلیکون</span> <span class="">حمل</span> <span class="">هستند.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>این هدفون</span> <span>هدست</span> <span>BackBeat</span> <span>یک امتیاز</span> <span>4 ستاره</span> <span>محترم در</span> <span>آمازون،</span> <span>اما ما در حال</span> <span>از جمله</span> <span>آنها را در اینجا</span> <span>بیشتر برای</span> <span>خود</span> <span>پشت</span> <span>سر</span> <span>طراحی</span> <span>برخی از کاربران</span> <span>این</span> <span>طراحی راحت</span> <span>تر و با ثبات</span> <span>در طول تمرینات</span><span>.</span> <span>متناسب</span> <span>BackBeat</span> <span>همچنین</span> <span>ضد آب،</span> <span>انعطاف پذیر هستند</span><span>، و یک</span> <span>عمر باتری جامد</span> <span>ارائه تا</span> <span>8</span> <span>ساعت پخش.</span> <span>در کادر</span> <span>شما</span> <span>کابل شارژ</span><span>، و</span> <span>یک گوشی هوشمند</span> <span>بازوبند</span> <span>که</span> <span>دارای یک جیب</span> <span>که</span> <span>می توانید از هدفون</span> <span>BackBeat</span> <span>زمانی که</span> <span class="">خورده</span> <span class="">ذخیره کنید.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>اگر</span> <span>قیمت واقعا</span> <span>یک عامل</span> <span>برای شما نیست،</span> <span>و شما می خواهید</span> <span>در</span> <span>هدفون گوش،</span> <span>شما در حال رفتن</span> <span>به</span> <span>خواهید در</span> <span>بیت</span> <span>Solo2s</span> <span>است.</span> <span>درست است،</span> <span>ضربان</span> <span>بسته بندی</span> <span>بد برای</span> <span>بودن</span> <span>بیش از قیمت</span> <span>شده است،</span> <span>اما بیشتر</span> <span>به توافق برسند</span> <span>که هدفون</span> <span class="">Solo2</span> <span class="">یک</span> <span>خرید</span> <span>خوب است.</span> <span>آنها نگاه بزرگ</span><span>، صدای عالی،</span> <span>و از ویژگی های</span> <span>عمر باتری</span> <span>12 ساعته است.</span> <span class="">ویژگی های دیگر عبارتند</span> <span class="">ساخته شده</span> <span>در</span> <span>میکروفن</span> <span>و یک</span> <span>کیف قابل حمل</span> <span>گنجانده شده است.</span> <span>به علاوه،</span> <span>چقدر خوب</span> <span>می</span> <span>Solo2s</span> <span class="">سیاه و سفید</span> <span>با سیاه و سفید</span> <span>جدید خود و یا</span> <span>جت سیاه و سفید</span> <span>آیفون</span> <span>7</span> <span>نگاه می کنید؟<br></span></span><font color="#009900"><br></font><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><font color="#FF0000"><b><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><font color="#FF0000"><b><font color="#009900">تجربه ای نو برای لذت بردن از موسیفی </font><br></b></font></span></span>ایا می خواهید یک هدفون بیسیم مدل بیتس داشته باشید پس روی تصویر زیر کلیک کتید<br><br><br></b></font></span></span><a href="http://titebazar.ir/product.php?id=773" target="" title=""><img src="http://titebazar.ir/pic/773-MAIN-JPG-4.jpg" alt="هدفون بیسیم بیتس" border="0" align="" hspace="0" height="471" width="471" vspace="0"></a><br> </font> text/html 2016-11-19T13:23:39+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری خرید هندزفری بلوتوث بلودیو http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/13 <font face="Mihan-Yekan" size="3"> </font><p align="center"> </p><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><font color="#FF0000">خرید کوچکترین هندزفری بلوتوث جهان</font><br></b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://titebazar.ir/pic/hbol-1.jpg" alt="هندزفری بلوتوث بلودیو" hspace="0" vspace="0" border="0" align=""><br><br></font><font color="#009999"><font color="#CC33CC">شیک ترین و سبک ترین هندزفری بلوتوث موجود را از آن خود کنید</font><br><br>و مکالمه ای بی دردسر و دلچسب را در هر کجا که هستید تجریه کنید</font><br><br><font color="#6600CC">فوق العاده کوچک و سبک، با کیفیت بی نظیر ...<br><br><font color="#009900">بهترین هدیه برای خود و عزیزانتان</font><br><br>هندزفری که تنها 5 گرم وزن دارد!</font><br><br><font color="#009900">قابل استفاده بر روی تمام موبایل هایی که دارای بلوتوث هستند.</font></b><br><br><br></font><p style="text-align: center;"><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://titebazar.ir/pic/hbol-4.jpg" alt="کوچکترین هندزفری جهان بلوتوثی" hspace="0" vspace="0" border="0" align=""></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><font color="#0099CC"><font color="#FF0000">اگر شما هم ازآن دسته افرادی هستید که از مدل قدیمی هندزفری های&nbsp; خود خسته شده اید، <br></font><br><font color="#000099">و به دنبال یک هندزفری با قیمت مناسب و در عین حال طراحی ظریف و شبک می گردید</font></font><br><font color="#FF6600"><br>و یا از افرادی هستید که بسیاری از تماس ها را در حین رانندگی از دست می دهند</font><br><br><font size="4" color="#660099">ما به شما کوجکترین مدل هندزفری بلوتوث مارک سویوسو را <br><br>پیشنهاد می کنیم ...</font><br></b></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Yekan" size="3">چرا باید از هندزفری بلوتوث استفاده کنیم؟</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">هندزفری ها توسط کابل به گوشی موبایل متصل می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. اما این هندزفری ها دارای مشکلاتی هستند که از جمله آنها می توان به سیم های بلند و آزار دهنده آنها و یا ابعاد بزرگشان&nbsp; اشاره نمود که این موضوع حمل و جابه جایی آنها را سخت و دشوار می سازد ، اما ما برای شما راهکار بهتری داریم که با پیشرفت تکنولوژی و با ورود هندزفری های بیسیم و بلوتوثی به بازار این مشکل&nbsp; برای شما حل شده است .&nbsp; <br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">یکی از این هندزفری های بی سیم و بلوتوثی ،<font color="#FF0000"> <b>هندزفری بلوتوث دار بلودیو </b></font>می باشد. که بهترین گزینه برای انتخاب است.</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"> هندزفری که دارای طراحی بسیار زیبا و به روزی می باشد و به راحتی نمی توان از کنار آن عبور کرد.&nbsp; <br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">این وسیله را می توانید با استفاده از بلوتوث به موبایل خود وصل کنید و سپس به سادگی به مکالمه تلفنی خود بپردازید .</font></p><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://titebazar.ir/images/more_product_images/image/387357hbol-1.jpg" alt="قیمت هندزفری بلوتوث ارزان" hspace="0" vspace="0" border="0" align=""></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br><br></font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>هندزفری بلوتوث مینی با مارک Suyoso </b>کوچکترین مدل هندزفری بلوتوث می باشد که با طراحی مدرن و زیبا ارائه شده است.این هندزفری ارزان قیمت از کیفیت بالایی برخوردار است و بر روی تمامی گوشی های موبایل دارای بلوتوث قابل استفاده است.<br>با یکبار شارژ کامل تا 180 ساعت به صورت استند بای و تا 7 ساعت مکالمه قابل استفاده می باشد. با همراه داشتن این هندزفری 5 گرمی هنگام رانندگی و دیگر محل ها با خیال راحت به مکالمه با تلفن همراه بپردازید.<br><br></font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://titebazar.ir/pic/hbol-2.jpg" alt="خرید اینترنتی هندزفری بلوتوث" hspace="0" vspace="0" border="0" align=""><br></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font size="4" color="#33CC00"><b>مزایای هندزفری بلوتوث دار بلودیو :</b></font> <br></font><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font face="Mihan-Yekan" size="3">– </font>اتصال با بلوتوث <br></font><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font face="Mihan-Yekan" size="3">– </font>در حین رانندگی اگر موبایل زنگ بخورد می توان بدون خطر و با خیالی آسوده گوشی را جواب داد<br>&nbsp;– پشتیبانی تا فاصله 10 متری <br>– دارای قلاب گوش متحرک و استفاده ساده و راحت از آن بر روی گوش بدون هیچ گونه دردی<br>&nbsp;– دارای کابل مخصوص USB جهت شارژ<br>&nbsp;– بعد از هر بار شارژ کامل می تواند حداکثر 180 روز ( 5/7 روز ) به حالت آماده به کار ( Stand by ) باقی بماند<br>&nbsp;– مدت زمان شارژ مجدد آن بین 3 تا 4 ساعت و امکان 7 ساعت مکالمه پس از هر بار شارژ<br>&nbsp;– طراحی شیک و شگفت انگیز آن<br><br></font><font color="#FF0000"><b>مشخصات هندزفری بلوتوث :</b></font><br>-مدل: suyoso small micro bluetooth headset<br>-با وزنی تقریبا ناچیز ، حدود 5 گرم<br>-بدون ایجاد گوش درد<br>-محدوده: حداکثر 10متر<br>-امکان 7 ساعت مکالمه پس از هر بار شارژ<br>-امکان 180 ساعت یعنی 7 روز و نیم استندبای بودن با هر بار شارژ <br>-مدت زمان شارژ مجدد:3 تا 4 ساعت<br>&nbsp;-حاوی adapter 100V~240V AC<br>-دارای قلاب گوش متحرک<br><br><img src="http://titebazar.ir/pic/hbol-3.jpg" alt="فروش هدست بلوتوث " hspace="0" vspace="0" border="0" align=""><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>39000 تومان</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;<br></span></strong></strong></font></p><p align="center"><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong><strong><span style="font-size: small;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></span></strong></strong></font>&nbsp; نحوه سفارش هندزفری بلوتوث:</b></font></p><p align="center"><b>شما می توانید از دو طریق به دلخواه سفارش خود را ثبت کنید:</b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>ثبت سفارش پیامکی :</b></font></p><p align="center"><br><img src="http://shoptablets.ir/img/sms.jpg" alt="خریدهندزفری بلوتوث" hspace="0" vspace="0" border="0" align=""></p><br><p align="center"><br></p><p align="center"><strong> <span style="font-size: small;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">جهت خرید پیامکی&nbsp; کافیست نام کالا ،نام و آدرس خود را به </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#FF0000"><strong><strong><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">50005410510&nbsp;&nbsp;</span></strong></strong></strong>&nbsp; </font></span></strong></span></strong></span>&nbsp; پیامک نمایید.</span></strong></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#006600"><b><font size="2">ترتیب : (</font></b></font><font color="#006600"><b><font size="2"><font color="#006600"><b><font size="2"> نام کالا، </font></b></font>نام و نام خانوداگی آدرس منزل کدپستی)</font></b></font></p><p align="center"><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">نمونه پیامک :</font></b></font></p><p align="center"><font size="2"><b><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);">رضا&nbsp; اکبری آدرس تهران خیابان ولی عصر کوچه 22 پلاک 3 کدپستی 4971326532 هندزفری بلوتوث بلودیو <br></span></b></font></p><p align="center"><br><font size="2"><b><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"></span></b></font></p><p align="center"><font size="2"><b><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></span></b></font></p><p align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><b><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">نکته مهم قبل از ارسال پیامک جهت ثبت سفارش :</font></b></span></p><p align="center"><b><font size="2">پرداخت پس از تحویل درب منزل می باشد</font></b></p><p align="center"><b>پس از ارسال پیامک به شماره سامانه ما طی 24 ساعت پیامک تایید سفارش برایتان خواهد آمد&nbsp; </b><br><br></p><p align="center"><br></p><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2" color="#000099">روش دوم :</font></b></font></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2" color="#000099"> </font><br></b></font></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>ثبت سفارش اینترنتی:</b></font></p><p align="center"><font size="2">کاقیست روی دکمه <span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><b>خرید پستی&nbsp; زردرنگ</b></span> که در زیر آمده است کلیک کنید و فرم سفارش کالا را پر کنید و بعد از تکمیل فرم منتظر ارسال کالا درب منزل تان در هفته جاری باشید و مبلغ هنزفری بلوتوث را بعد از تحویل درب منزل پرداخت می نمایید</font><br></p><b>خرید پستی یعنی:</b><br><br><font color="#FF0000"><b>ارسال به سراسر ایران درب منزل سپس پرداخت<br><br><font color="#000099">توجه در صورت خرید نقدی (آنلاین) هزینه ارسال پستی رایگان می باشد برای خرید انلاین روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید</font><br></b></font><br><p align="right"><br></p><p align="right"> <font size="2">قیمت: <font color="#c20368">39,000</font> تومان</font></p><p align="right"><font size="2"><br></font> </p><p align="center"><font color="#008000">روش خرید:</font> برای <font color="#3333FF"><b>خرید هندزفری بلوتوث بلودیو،</b> </font>پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا <br></p><p align="center">محل کار تحویل بگیرید، سپس و<b>جه کالا و هزینه ارسال </b>را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</p><div align="center"><br></div> <p align="center"><a title="کرم کوچک کننده بینی IHB" href="http://www.bziran.com/add2card.php?vendors=21330051&amp;id=166&amp;AdsID=50602&amp;ads_type=&amp;percent=" target="_blank"> </a></p><div align="center"><br></div> <p align="center"><a title="کرم کوچک کننده بینی IHB" href="http://www.bziran.com/add2card.php?vendors=21330051&amp;id=166&amp;AdsID=50602&amp;ads_type=&amp;percent=" target="_blank"> </a></p><div align="center"><a href="http://shoping.shopiranian.ir/addcart.php?action=add&amp;id=188" target="" title=""><img class="decoded" alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/خرید پستی.jpg" src="http://buyiranian.persiangig.com/image/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C.jpg"></a></div><p style="text-align: center;"><br></p><p align="center"><br><font color="#FF0000"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> زمان بندی های تقریبی رسیدن سفارشات:</b></font><br><b>پست سفارشی:</b> 5 الی 10 روز کاری<br><b>پست پیشتاز: </b>2 الی 7 روز کاری<br><b>خرید نقدی:</b> 2 الی 7 روز کاری<br><b>پیک موتوری:</b> 1 الی 5 روز کاری</p><br><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a target="_blank" href="http://titebazar.ir/addcart.php?action=add&amp;id=188"><br></a></font></p><p style="text-align: center;"><br><br></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>توضیحات بیشتر در مورد هندزفری بیسیم بلودیو</b><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;به عنوان کوچکترین هندزفری بلوتوث دنیا&nbsp; چطوری از هندزفری بلوتوث دار بلودیو استفاده کنم ؟ برای استفاده از هندزفری بلوتوث دار بلودیو ، کافیست بلوتوث گوشی خود را روشن کرده و شروع به جستجو کنید و بعد از یافتن Bluedio ، آن را انتخاب کرده و راحتی استفاده از این هندزفری بلوتوث دار را تجربه کنید . سپس با فشار دادن دکمه مخصوص ، بدون اینکه گوشی را در دست بگیرید و به گوشتان نزدیک کنید ، به آسانی به مکالمه تلفنی ، به ویژه در حین رانندگی بپردازید.&nbsp; خرید این وسیله چه سودی دارد ؟ اگر از هندزفری های سیم دار و دست و پاگیر خسته شده اید و استفاده از آن برایتان مشکل است . ما خرید هندزفری بلوتوث دار بلودیو را به شما پیشنهادمی کنیم . و شما را برای همیشه از شر سیم هندزفری و... خلاص می کند . این هندزفری بدون سیم و با قابلیت بلوتوث بسیار سبک و شیک می باشد که به کوچکترین هندزفری بلوتوث جهان معروف شده است. هندزفری بلوتوث دار بلودیو مناسب همه افراد ، بویژه رانندگانی که پاسخ دادن به تماس های دریافتی موبایلشان از اهمیت والایی برخوردار است . شما می توانید در هر شرایطی از این هندزفری بیسیم استفاده نمایید . دیگر نیازی به سیم ندارید . پرداخت هزینه کمتر ( قیمت پایین تر )<br></font></p></div></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"> </font> text/html 2016-11-18T16:26:55+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری چگونه هدست بلوتوث و iPad به هم جفت می شوند http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/5 <font size="3" face="Mihan-Yekan"> <span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/641/1921545/WirelessBluetooth.jpg" alt="نحوه وصل کردن هدست بلوتوث به آیفون" border="0" align="" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#FF0000"><b>در این اموزش زیبا و بسیار مورد استفاده که به درخواست کاربران برای شما گذاشته شده است شما با روش وصل کردن سریع و بدون دردسر هدست بلوتوث به ایپد اشنا می شود</b></font><br>اگر</span> <span class="">شما مایل به</span> <span>گوش دادن به موسیقی</span> <span>به بخش خصوصی،</span> <span>به طور مستقیم از</span> <span>اپل&nbsp;</span> <span>خود را، شما</span> <span class="">نیاز به رفتن به</span> <span>یک جفت هدفون</span> <span>بلوتوث.</span> <span>بنابراین برای</span> <span>کسانی از شما که</span> <span>برداشت</span> <span>تماشای</span> <span>این آخر هفته،</span> <span>و</span> <span>در حال حاضر خود</span> <span>هدفون بلوتوث</span> <span>نیست، ما</span> <span>با هم قرار داده</span> <span>لیستی از برخی</span> <span>ما فکر می کنیم</span> <span>ارزش چک کردن</span><span>.</span><br><br><span>این فهرست شامل</span> <span>10 گزینه</span><span>، دستور داد</span> <span>از ارزان ترین تا</span> <span>گران ترین،</span> <span>و</span> <span>آن را ویژگی های</span> <span>سبک</span> <span>و قیمت</span> <span>های مختلف</span> <span>برای همه</span> <span>سلیقه ها و بودجه</span><span>.</span> <span>آن را نیز</span> <span>سرپرستی</span> <span>شده</span> <span>تنها شامل</span> <span>هدفون که</span> <span>بررسی های مثبت از</span> <span>نشریات</span> <span>شناخته شده</span> <span>را دریافت کرده اند</span><span>، و یا مشتریان</span> <span>در وب سایت های</span> <span>مانند آمازون</span><span>. </span></span>چگونه</span> <span class="">یک هدست</span> <span class="">هدست</span> <span>بلوتوث</span> <span>به iPad من</span> <span>جفت کنم؟</span><br><font color="#FF0000"><b><br><span></span></b></font></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><font color="#FF0000"><b><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><font color="#FF0000"><b><span class=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">روش </span></b></font></span>برای جفت</span> <span class="">هدست</span> <span>هدست</span> <span class="">بلوتوث خود را</span> <span>با iPad خود را</span></b><b><span>:</span></b></font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>بر روی iPad،</span> <span class="">تنظیمات را فشار دهید</span><span>&gt; عمومی&gt;</span> <span>بلوتوث</span> <span>خود را.</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>اگر بلوتوث</span> <span>خاموش است،</span> <span class="">روی ضربه بزنید تا</span> <span>آن را روشن.</span> <span>اپل به طور خودکار</span> <span>برای دستگاه شما</span> <span>جستجو می کند.</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>محل</span> <span>هدست بلوتوث خود را</span> <span>به حالت جفت شدن</span><span class="">.</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>هنگامی که</span> <span>نام دستگاه</span> <span>هدست</span> <span>خود را</span> <span>می بینید،</span> <span class="">به آن ضربه بزنید</span> <span>به جفت</span> <span>و اتصال است.</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>اگر شما به</span> <span>یک</span> <span>کلید عبور</span> <span>را برانگیخت،</span> <span class="">را وارد کنید "</span><span>0000</span><span>"</span> <span>(4</span> <span>صفر)</span><span>.</span> <span>توجه: آیا</span> <span>می شود نگران نباشید</span> <span>اگر شما</span> <span>برای یک</span> <span>کلید عبور</span> <span>درخواست نیست،</span> <span class="">چرا که همه</span> <span>هدست</span> <span>آن نیاز دارد.</span><br><br><span>شما باید</span> <span>نام و نام خانوادگی</span><a href="http://bluetooth-headset.ir/" target="" title=""><b> </b><span><b>هدست&nbsp; بلوتوث</b></span></a><span> خود را</span> <span>با وضعیت</span> <span class="">اتصال</span> <span>(</span><span>به عنوان مثال،</span> <span>"</span><span>1xxPlantronics</span> <span>وصل"</span><span>) را ببینید.</span> <span>هدست خود را</span> <span>هم اکنون آماده</span> <span>استفاده کنید.<br>ایده آل برای بر اساس استفاده منظم برنامه ریزی برای برنامه ریزی نشده با احتمالا بیشتر هدفون ورزش ضد موجود در بازار. رابط کاربری عملکردی و طراحی گوشی خواهد می تواند کمک به شما تجربه موسیقی و یا شماره تلفن خواستار با خارج شدن در توجه به محیط زیست مربوط می شود، و کاهش صدا های خارجی خواهد شد ماندن شما را با آنچه لازم است برای شما گرفته شده است ..&nbsp; هدفون معقول زیادی در بازار WireTrax هدفون بی سیم به شما اجازه گسترده متفاوت از نگه داشتن چشم در برای موسیقی و یا استفاده از پاسخ با آسان برای استفاده و رابط. دکمه ها همه در گوشیهای واقع خود را، که بدان معنی است که سازگار و محجوب نگه داشتن چشم در حق را از طریق هر گونه فعالیت<br>.&nbsp; برای استفاده بهینه: صرفا بلوتوث WireTrax هدفون خود را همراه با دستگاه شما و تجربه هدفون خود را در هر محیط. شارژ از طریق یک پورت در تکمیل خود را اشغال شده است.&nbsp; چگونه به حق ورود به بلوتوث در دستگاه شما:&nbsp; برای دستگاه های اپل: سر به تنظیمات و سپس به بلوتوث بروید&nbsp; برای دستگاه های آندروید: برو به تنظیمات و سپس بی سیم و شبکه سپس به تنظیمات بلوتوث بروید.&nbsp; مثبت است که شما رو هدفون خود را روشن یا دستگاه خود را نمی قادر خواهد بود برای پیدا کردن آن&nbsp; سازگاری نهایی است. کار بر روی تمام گوشی های هوشمند و دستگاه های بلوتوث را فعال کنید. شامل ساعت هوشمند اپل، اپل، آی پاد، آی پد (حتی هوا اپل)، کیندل، اندیشه، و تلفن ویندوز. این سقوط نمی کردن: قلاب گوش منحصر به فرد طراحی شکل در اطراف گوش خود را، <br><br>بنابراین شما باید به آنها تنظیم مجدد ابد. هرگز تنه زدن و یا تمرین با هدفون که سقوط کردن است. به بهترین شکل ممکن برای دوندگان و ورزشکاران در همه جا! عرق اثبات، کاهش دهنده نویز: شما در حال رفتن به دیگر از عرق کار طاقت فرسا خود را بر روی این هدفون. شما قادر خواهید بود به دیگر و آنها را بانجام رساندن است. تجربه! استفاده ایده آل به عنوان هدفون بدنسازی، هدفون ورزشی، در حال اجرا هدفون. بنابراین یا نه شما در حال دویدن، درک، دوچرخه سواری و یا به سادگی دلسرد کننده، شما می توانید بسیار عالی را به حرکت. استفاده از به مربی برای ماراتن، حتی به عنوان خواندن یک کتاب، و حتی شستن ظروف! هرگز نیاز به رسیدگی دولایه آزار دهنده است.<br><font color="#33CC00"><b><br>در پایان شما را با هندزفری بلوتوثی که امکان متصل شدن به گوشی آیفون را دارند همراه با قیمت به شما معرفی می کنیم</b></font><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>در</span> <span>25 $</span><span>، شما به وضوح</span> <span>باید انتظار</span> <span>صدای</span> <span>ضربه</span> <span>خود را،</span> <span>ذهن را از</span> <span>این هدفون</span> <span>نیست، اما</span> <span>مشتریان</span> <span>در بیش از</span> <span>آمازون</span> <span>می گویند که آنها</span> <span>انجام</span> <span>بسیار بهتر از دیگر</span> <span>ارائه</span> <span>در این محدوده قیمت</span><span>.</span> <span>آنها همچنین</span> <span>از ویژگی های یک</span> <span>پشت</span> <span>سر</span> <span class="">طراحی راحت</span><span class="">، ساخته شده در</span> <span class="">کنترل های موسیقی</span><span>، یک میکروفون</span> <span>ساخته شده است،</span> <span>و عمر باتری</span> <span class="">حدود 10</span> <span class="">ساعت (</span><span>موسیقی</span> <span>و صحبت</span> <span>زمان).<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>جبرا</span> <span class="alt-edited">یک مارک قدیمی </span> <span class="">در فضای</span> <span>صوتی بلوتوث</span> <span>است، بنابراین</span> <span>جای تعجب نیست که</span> <span>هدفون های بی سیم</span> <span>خود</span> <span>نمرات بالا</span> <span>دریافت</span> <span>است.</span> <span class="">پس از آزمایش</span> <span>بیش از 50</span> <span>جفت،</span> <span>Wirecutter</span> <span>به نام</span> <span>حرکت</span> <span>انتخاب برتر</span> <span>خود را برای</span> <span>بلوتوث</span> <span>حین</span> <span>یا بیش از حد</span> <span class="">گوش هدفون</span><span>، و اشاره کرد</span> <span>که آنها "</span><span>صدایی عالی،</span> <span>قیمت متوسط</span><span>،</span> <span>و راحت،</span> <span>با آسان به</span> <span class="">استفاده از کنترل.</span><span>"</span> <span>هدفون</span> <span class="">از ویژگی های یک</span> <span>میکروفون ساخته شده در</span> <span>(</span><span>ادعا می کند</span> <span>سازگاری</span> <span>سیری)</span><span>، ساخته شده در</span> <span>کنترل پخش،</span> <span>و</span> <span>8+</span> <span class="">ساعت پس از بحث</span> <span>و موسیقی</span> <span>است.</span> <span>شما می توانید</span> <span>پیدا JABRA</span> <span>حرکت</span> <span>در اینجا برای</span> <span>100 $</span><span class="">.<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">هنگامی که شما خرید</span> <span>یک جفت</span> <span>از ضربه،</span> <span>شما در حال</span> <span>لزوما برای</span> <span>صدا و یا</span> <span>کیفیت ساخت</span><span>-</span><span>نامههایتان</span> <span>پرداخت برای</span> <span class="">طراحی</span> <span>پرداخت نیست.</span> <span>بنابراین اگر</span> <span>چه</span> <span>هدفون</span> <span>نگاه</span> <span>برای شما مهم هستند</span><span>،</span> <span>شما ممکن است بخواهید</span> <span>برای بررسی از</span> <span class="">Powerbeats</span> <span>2.</span> <span>من خودم یک</span> <span>جفت</span> <span>خودم در واقع</span><span>، و من آنها</span> <span>را بسیار دوست دارم</span><span>.</span> <span>آنها</span> <span>فوق العاده راحت</span> <span>هستید،</span> <span>ارائه</span><span>،</span> <span>punchy در</span> <span>صدا</span> <span>بیت</span> <span>معمولی</span><span>، و [</span><span>من فکر می کنم</span><span>]</span> <span>آنها نگاه بزرگ.</span> <span>ویژگی</span> <span>عاقلانه</span><span>، آنها</span> <span>در تاریخ همتراز با</span> <span>دیگر ارائه</span> <span>هستید</span><span>: آنها</span> <span>به</span> <span>عرق</span> <span>مقاوم در برابر</span> <span>هستید،</span> <span>یک</span> <span>میکروفون</span> <span>در خط با</span> <span>کنترل پخش،</span> <span>و</span> <span>باتری می تواند</span> <span>تا 8</span> <span>ساعت باشد.</span> <span>شما می توانید</span> <span>Powerbeats</span> <span>2 هدفون</span> <span>برای</span> <span>200</span> <span>$ پیدا کنید.<br><br>کوچکترین هندزفری بلوتوث در دستان شما جهت اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید<br></span></span><br><a href="http://handsfreebluedio.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://shop20.mihanstore.net/pic/hbol-1.jpg" alt="کوچکترین هندزفری بلوتوث" border="0" align="" hspace="0" vspace="0"></a> </font> text/html 2016-11-18T15:50:38+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری تست کارایی هدست بلوتوث بلودیو http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/4 <font size="3" face="Mihan-Yekan"><font color="#CC33CC"><b>در این مقاله بسیار خوب و زیبا که از چندین مقاله انگلیسی گرفته شده است شما با هدست بلوتوث و کارایی ان اشنا می شوید و در پایان پیشنهاد شگفت انگیز خرید هنزفری بلوتوس بلودیو را خواهید دید</b></font><br>&nbsp;ما این هدفون بلوتوث ارزان تست شده و واقعا دور توسط صدای خود را دمیده شد<br>&nbsp;تیم تراکم خودی می نویسد در مورد چیزهایی که ما فکر می کنم شما می خواهم. کسب و کار خودی است مشارکت وابسته بنابراین ما ممکن است یک سهم از درآمد حاصل از خرید خود را دریافت. <br></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">هدفون</span> <span>Bluedio</span> <span>M2</span> <span>وزن</span> <span>در</span> <span>16 گرم</span><span>،</span> <span>کمی سنگین تر از</span> <span>ارائه استاندارد</span> <span>اپل در</span> <span>12 گرم</span><span>، منعکس کننده</span> <span class="">ساخت و ساز جامد</span> <span>است.</span> <span>اگر چه</span> <span>هدفون</span> <span>کمی</span> <span>پیازی</span> <span>هستند</span> <span>این را می توان</span> <span>از نظر عملکرد</span> <span>را نادیده گرفته.</span> <span>واحد کنترل</span> <span class="">به نظر می رسد</span> <span>بزرگ</span> <span>در عین حال</span><span>، شگفت آور</span><span>، آن را در</span> <span>راه</span> <span>در حالی که</span> <span>در حال اجرا</span> <span>می کنید، و</span> <span>احساس</span> <span class="">قابل توجهی</span> <span class="">کابل تخت</span> <span>اتصال دو</span> <span>هدفون</span> <span>احساس می کند</span> <span>نشانی از یک کار</span> <span>خوب از</span> <span>جلوگیری</span> <span>از tangling</span> <span>کابل</span> <span>بدون انتقال</span> <span class="">سر و صدا</span> <span class="">کابل.</span><br><br><span>در یک هفته</span> <span>آزمایش</span> <span>پلاستیک براق</span> <span>است</span> <span>هیچ مشکلی وجود ندارد</span> <span>در حالی که</span> <span>به عنوان</span> <span>اصحاب</span> <span>رانندگی</span> <span>روزانه من</span><span>، ایستاده</span> <span>تا به خوبی به</span>&nbsp;<span> روزانه</span> <span>رفت و آمد و</span> <span>که در اطراف در</span> <span>یک ماشین</span> <span>پرتاب شده</span> <span>نشان داده است.</span> <span>تنها نگرانی</span> <span>جزئی</span> <span>کلاه</span> <span>برای پوشش</span> <span>پورت USB،</span> <span>است که از طریق</span> <span>تنها</span> <span>یک کانکتور</span> <span>کوچک</span> <span>متصل شده و</span> <span>به نظر می رسد</span> <span>در معرض ابتلا به</span> <span>شکستن</span> <span>رایگان است.<br></span></span>&nbsp;&nbsp; نگاهی به یک جستجوی سریع برای هدفون بلوتوث در آمازون&nbsp; متوجه خواهید. مارک یا "Qy7" یا "Qy8،" حداقل از ده ها جفت جداگانه فروخته که همه نگاه همان است، همه برای ارزان، و تمام از شرکت (عمدتا چینی) است که شما احتمالا هرگز شنیده وجود دارد.&nbsp; آنها همچنین&nbsp; محبوب است. آمازون آنها را ترویج به طور منظم، آنها اغلب در معاملات سایت های ذکر شده، و حدود دو میلیون نفر فیلم ها در مورد آنها را به یوتیوب ارسال داشته اند. یک جفت از Soundpeats، مبتکر آشکار از این دسته، در حال حاضر دارای بیش از 11،400 بررسی کاربران در آمازون است.&nbsp; با این حال، حتی با آن کلمه بسیار از دهان تقویت از Qy7 ​​و خود را پیگیری توجه کمی از رسانه های بزرگتر شده اند.&nbsp; آن را به طور طبیعی سخت به اعتماد هیچ نام مارک های که در بسیاری از موارد، وب سایت های را ندارد، و تنها به نظر می رسد در نمای سایت&nbsp; وجود دارد. یک راحتی خاصی در کمپین های تبلیغاتی وجود دارد.&nbsp; بنابراین،، من تصمیم گرفت تا در یک جفت از Qy8s برای خودم به ارمغان بیاورد. ساخته شده توسط QCY، آنها هزینه 15 $ به عنوان این نوشته، و وعده "سی دی کیفیت صدا استریو است." <br></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Setup and pairing were straightforward with no codes to be entered.">راه اندازی و جفت شدن ساده بودند با کد وارد شود. </span><span title="Just press the power button, wait for a moment and that’s it.">فقط دکمه پاور را فشار دهید، برای یک لحظه صبر کنید و از آن است. </span><span title="The volume can be adjusted through a volume rocker but I’d have appreciated something bigger for greater precision controls and certainly more space between the volume up and the operational/on-off control.">حجم را می توان از طریق یک دکمه تنظیم صدا تنظیم اما من می خواهم چیزی بزرگتر برای کنترل دقت بیشتر و فضای قطعا بیشتر بین صدا را به بالا و عملیاتی / روشن و خاموش کنترل قدردانی کرده اند. </span><span title="More than once I’ve managed to turn off the headphones instead of adjusting the volume, or even worse changed language inadvertently!">بیش از یک بار من موفق به خاموش کردن هدفون به جای تنظیم حجم، و یا حتی بدتر تغییر زبان سهوا! </span><span title="The language can be adjusted by holding the volume up and power buttons simultaneously if required. ">زبان را می توان با نگه داشتن حجم بالا و قدرت دکمه به طور همزمان در صورت نیاز تنظیم می شود.<br><br></span><span title="Rather surprisingly given the price, voice notifications are built into the Bluedio M2 but can lead to some frustrations.">نه شگفت آور با توجه به قیمت، اطلاعیه ها صدای را به <b>Bluedio </b>M2 ساخته شده است اما می توانید به برخی از ناکامی منجر شود. </span><span title="Pressing and holding power to initiate Siri gives you a verbal announcement of “voice dialling” which can sometimes overrun the standard Siri initiation tone due to the inevitable Bluetooth lag.">با فشار دادن و نگه داشتن قدرت برای شروع سیری به شما می دهد اعلام کلامی از "شماره گیری صوتی" که گاهی اوقات می تواند استاندارد سیری تن شروع به دلیل تاخیر بلوتوث اجتناب ناپذیر تاخت و تاز کردن. </span><span title="Voice notifications also provide a verbal cue when the minimum or maximum levels of volume are set and provide a reminder every 15 seconds when the power is low, which can be rather annoying! ">هشدار صوتی نیز یک نشانه کلامی ارائه زمانی که حداقل و یا حداکثر سطح حجم تعیین شده و ارائه یک یادآوری در هر 15 ثانیه زمانی که قدرت کم است، که می تواند و نه مزاحم!</span></span></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="But you know what?">اما میدونی چیه؟ </span><span title="They’re actually not that bad. ">در واقع آنها که بد نیست.<br><br><br></span><span title="Now, they don’t make the best first impression.">در حال حاضر، آنها را بهترین برداشت اول را ندارد. </span><span title="My pair came in a flimsy little cardboard box, held together by a strip of tape emblazoned with the words “Enjoy It.” Cut through that sage advice and you get nothing but the headphones, two extra eartips (one small and one large, both">جفت من در یک جعبه شل و ول مقوا کمی، با هم توسط یک نوار از نوار مزین به عبارت برگزار شد "لذت بردن از آن." برش از طریق که مشاوره حکیم و شما چیزی جز هدفون و هدست مطلع، دو eartips اضافی (یکی کوچک و یکی بزرگ، هر دو </span><span title="rubber), and a basic instruction manual. ">لاستیک)، و دفترچه راهنمای عمومی.<br><br></span><span title="Physically, the Qy8s aren’t much to write home about either.">از لحاظ فیزیکی، Qy8s بسیار به نوشتن در مورد یا نه. </span><span title="Like every other pair of these, they’re wholly made of plastic.">مانند هر جفت دیگر از این، آنها به طور کامل از پلاستیک ساخته شده است. </span><span title="The earbuds are large and oddly pear-shaped, and they come in an unexciting all-black finish.">این محصول با هدفونهای بزرگ و عجیب گلابی شکل هستند، و آنها در پایان همه سیاه و سفید غیر جذاب است. </span><span title="They look and feel like $15 headphones, in other words. ">آنها نگاه و احساس مانند $ 15 هدفون و هدست، به عبارت دیگر.<br><br></span><span title="Get to where it counts, though, and the Qy8s are a pleasant surprise.">رسیدن به جایی که آن تعداد، هر چند، و Qy8s تعجب دلپذیر است. </span><span title="For one, they’re supremely easy to pair to a device — just hold down the right earcup until it blinks blue and connect.">برای نمونه، آنها بینهایت با آسان به جفت به یک دستگاه هستید - فقط پایین نگه داشتن earcup سمت راست تا زمانی که چشمک می زند آبی و اتصال است. </span><span title="It doesn’t take more than a few seconds, and the Qy8s remember what you’ve paired with in the past.">آن چه بیشتر را از چند ثانیه، و به یاد داشته باشید Qy8s آنچه که شما با در گذشته زوج است. </span><span title="Any Bluetooth-based blips I had were few and far between. ">هر اکوهای مبتنی بر بلوتوث من و چند دور بین بود.<br><br></span><span title="They fit well, too.">آنها مناسب است، TOO. </span><span title="I’ve certainly jammed more pleasant-feeling headphones in my ears — these can go fairly deep in there — but they create a very tight seal.">من قطعا این ماجرا به هدفون بیشتر دلپذیر احساس در گوش من - این نسبتا عمیق در وجود دارد می تواند - اما آنها مهر و موم بسیار تنگ ایجاد کنید. </span><span title="I took them out for a few jogs and not once did they loosen up.">من آنها را برای چند عوارض را گرفت و نه یک بار آنها کاهش است. </span><span title="They come with a mic for taking calls on iOS and Android, and they have tiny volume controls built into the right earbud.">آنها با یک میکروفون برای گرفتن تماس در IOS و اندیشه آمده، و آنها را کنترل حجم کوچک ساخته شده را به هدست به رادیو است. </span><span title="All of that works.">همه از آن کار می کند. </span><span title="They also isolate lots of outside noise, without leaking much of their own, making them great for the office. ">آنها همچنین منزوی تعداد زیادی از سر و صدای خارج، بدون نشت بسیاری از خود، آنها را برای دفتر بزرگ است.<br><br></span><span title="But the sound.">اما صدا. </span><span title="I’ve listened to a whole lot of in-ear, Bluetooth, and exercise headphones over the past few months, but I was genuinely surprised the first time I fired the Qy8s up. ">من به زیادی از گوش کرده ام در گوش، بلوتوث، هدفون و ورزش در طول چند ماه گذشته، اما من واقعا شگفت زده اولین بار من Qy8s اخراج کردن بود.<br><br></span><span title="For cheap wireless in-ears, the bass response here is solid — not explicitly natural, but deep, powerful, and relatively tight.">صریحا طبیعی نیست، اما عمیق، قدرتمند، و نسبتا کوچک - برای بی سیم ارزان در گوش، پاسخ باس در اینجا جامد است. </span><span title="Mids are fairly crisp, and I never felt like I was losing too much detail on any track.">MIDS نسبتا واضح هستند، و من هرگز احساس من از دست دادن جزئیات بیش از حد بر روی هر آهنگ. </span><span title="They can also get very loud.">آنها همچنین می توانند با صدای بسیار بلند است. </span><span title="There’s some occasional hissing in the treble (which is less emphasized in general) — and again, this is all very much relative to that dirt cheap price — but overall this is a lively profile that sounds better than $15 Bluetooth buds have any right being. ">وجود دارد برخی صدای خش خش گاه به گاه در سه برابر کردن (که کمتر به طور کلی تاکید) - و دوباره، این همه نسبی بسیار به خاک ارزان قیمت است - اما به طور کلی این یک پروفایل پر جنب و جوش که برای تلفن های موبایل بهتر از 15 $ جوانه بلوتوث هر گونه حق بودن است.<br><br></span><span title="The one downside is in battery life.">یک حرکت نزولی در عمر باتری است. </span><span title="The Qy8s last about 5-6 hours on a charge, which isn’t horrible, but certainly isn’t great. ">Qy8s آخرین حدود 5-6 ساعت در یک شارژ است، که نه وحشتناک است، اما قطعا بزرگ نیست.<br><br></span><span title="Other than that, these are easy to recommend to the ultra-cheap.">دیگر از آن، این بسیار آسان به توصیه به فوق العاده ارزان. </span><span title="If that's you, feel free to take the plunge.">اگر که شما، احساس رایگان برای گرفتن غوطه.<br><br><font color="#FF0000"><b>ایا به دنبال هندزفری بلودیو مینی هستید پس روی تصویر زیر کلیک کنید تا وارد فروشگاه اینترنتی ان و نحوه خرید ان شوید:<br></b></font></span></span></font><br><a href="http://handsfreebluedio.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://handsfreebluedio.shopiranian.ir/wp-content/uploads/blutooth-handsfree-3.jpg" alt="http://handsfreebluedio.shopiranian.ir/wp-content/uploads/blutooth-handsfree-3.jpg"></a> text/html 2016-11-18T15:39:47+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری هدفون بلوتوث Bluedio T2S http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/3 <p align="center"> <img src="http://buyiranian.ir/ppicads/1450765989.jpg" alt="هدفون بلوتوث " border="0" align="" hspace="0" height="441" width="441" vspace="0"></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>توضیحات کوتاه در مورد هدفون بلوتوث بیسیم بلودیو :</b><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">Bluedio</span> <span class="">T2S</span> <span>(</span><span>توربین</span> <span class="">2 تیراندازی</span> <span class="">ترمز)</span> <span class="">هدفون</span> <span>بلوتوث استریو</span> <span>هدفون</span> <span class="">بی سیم بلوتوث</span> <span class="">4.1</span> <span>هدست در</span> <span>هدفون گوش</span> <span>بسته بندی هدیه</span> <span>(سیاه و سفید</span><span>)<br><b><br><font color="#FF0000">ویژگی های برتر هدفون بیسیم بلودیو:</font></b><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="1. Great Sound: Bluedio engineers have spent two years in creating T2S Ultra-big speaker, diameter up to 2.24 inches, trying to bring you the best music experience: rich and strong bass, crisp and clear highs. ">1. بزرگ صدا: مهندسان Bluedio دو سال در ایجاد T2S سخنران فوق العاده بزرگ، قطر تا 2.24 اینچ صرف کرده اند، در تلاش برای شما بهترین تجربه موسیقی را: باس غنی و قوی، واضح و اوج روشن.<br></span><span title="2. Cool Look: T2S, T is the abbr.">2. نگاه سرد: T2S و T اختصار است. </span><span title="for Turbine which we think can best stand for your endless passion and energy.">برای توربین که ما فکر می می تواند بهترین برای عشق و شور بی پایان و انرژی خود ایستاده. </span><span title="And T2S is rotary, you can rotate the ear cup up to 195¡ø, easy to carry and save more space. ">و T2S دوار است، شما می توانید فنجان گوش تا 195¡ø چرخش، حمل آسان و صرفه جویی در فضا است.<br></span><span title="3. Bluetooth 4.1 Chip: It's the latest Bluetooth chip, which can transmit data at high speed and bring you smooth music experience.">3. بلوتوث 4.1 تراشه: این آخرین تراشه بلوتوث، که می تواند داده ها در سرعت بالا انتقال و شما تجربه موسیقی صاف به ارمغان بیاورد. </span><span title="And its low power ensures long lasting battery life: up to 40 hours continuous music time.">و قدرت کم خود را تضمین عمر باتری طولانی مدت: تا 40 ساعت زمان موسیقی مداوم. </span><span title="Also it works well with most mobile phones like iPhone/HTC/Motorola/LG/Samsung... ">همچنین این آثار به خوبی با اکثر گوشی های تلفن همراه مانند آی فون / HTC / موتورولا / LG / سامسونگ ...<br></span><span title="4. Comfortable to wear: Its ear cup and headband top are padded with sufficient foam and covered with soft leather.">4. راحت بپوشند: گوش فنجان ارتباط و بالای پیشانی بند با کف کافی خالی و پوشش داده شده با چرم نرم. </span><span title="What you may not notice is that we have adjusted the headband, based on Ergonomics theory, to fit all head sizes. ">چه شما ممکن است متوجه نیست این است که ما پیشانی بند تنظیم کرده اند، بر اساس تئوری ارگونومی، به همه جا اندازه سر.<br></span><span title="5. Bluetooth/Wired: T2S is not only a Bluetooth headset, but also a wired headset.">5. بلوتوث / سیمی: T2S نه تنها یک هدست بلوتوث، بلکه یک هدست سیمی است. </span><span title="With the included cable, you can still enjoy favorite music when the battery runs low.">با کابل شامل، شما هنوز هم می توانید موسیقی مورد علاقه لذت بردن از زمانی که باتری کم می.<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Specifications: Bluetooth version: 4.1+EDR, Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, Bluetooth transmission frequency: 2.4GHz to 2.48GHz, Bluetooth operating range: up to 33 feet (free space), Drivers: Φ70mm, SPL: 116dB">مشخصات: نسخه بلوتوث: 4.1 + EDR، پروفایل بلوتوث: A2DP، AVRCP، HSP، HFP، فرکانس انتقال بلوتوث: فرکانس 2.4GHz به 2.48GHZ، محدوده عملیاتی بلوتوث: تا 33 فوت (فضای آزاد)، رانندگان: Φ70mm، SPL: 116dB </span><span title=", Impedance: 16Ω, Frequency response: 15Hz-25,000Hz, Total Harmonic Distortion (THD) : <0.1%, Bluetooth music/talk time: about 20 hours, Standby time: up to 1100 hours, Charging time: 2 hours for full charge">، امپدانس: 16Ω، پاسخ فرکانسی: 15Hz-25،000Hz، اعوجاج هارمونیکی کل (THD): &lt;0.1٪، موسیقی بلوتوث / زمان مکالمه: حدود 20 ساعت، زمان آماده به کار: تا 1100 ساعت، مدت زمان شارژ: 2 ساعت برای شارژ کامل </span><span title=", Operating temperature range: -10 ℃ to 50℃ only, Headphones dimensions: 174*158*90mm, Package dimensions: 252*245*122mm, Headphones weight: 366g, Package weight: 1565g &nbsp; ">، محدوده دمای کاری: -10 ℃ به 50 ℃ تنها، ابعاد هدفون: 174 * 158 * 90MM، ابعاد بسته بندی: 252 * 245 * 122mm، هدست وزن: 366g، وزن بسته بندی شده: 1565g<br><br><font color="#FF0000"><b><br></b></font></span><span title="Accessories: 3.5mm audio cable, Charging cable, Y cable, Cable with remote and mic, Carrying case with a buckle, Pouch for cables, User manual &nbsp; "><font color="#FF0000"><b>لوازم جانبی همراه هدفون بیسیم: </b></font>کابل صوتی 3.5mm، شارژ کابل، کابل Y، کابل با راه دور و میکروفون، کیف حمل با دست و پنجه نرم، کیسه های کابل، کتابچه راهنمای کاربر<br><br><br></span><span title="Build Quality: Very nice.">کیفیت ساخت: خیلی خوب است. </span><span title="It’s big and eye catching twisted metal band to cup attachment is very solid feeling not to mention it looks great.">این بزرگ و چشم نواز باند فلزی پیچ خورده به پیوست فنجان احساس بسیار سخت است نه به ذکر است به نظر می رسد. </span><span title="The build all appears to be of a high standard. &nbsp; ">با بدنه تمام به نظر می رسد از یک استاندارد بالا باشد.<br><br>&nbsp;</span></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The build all appears to be of a high standard. &nbsp; ">هدفون های بی سیم چند دسته اند؟ در این مطلب به بیان انواع هدفون بی سیم از جمله هدفون بلوتوثی و هدفون امواج رادیویی می پردازیم برای راهنمای خرید هدفون بی سیم<br></span><span title="Isolation: Not bad.">جداسازی: بد نیست. </span><span title="Totally fine for out and about use, even on a bus I think it would be okay so long as you don’t go crazy with the volume.">در مجموع خوب برای خارج و در مورد استفاده، حتی در یک اتوبوس من فکر می کنم این امر می تواند خوب باشد. </span><span title="Tube and flights, well not quite what I’d want but would do in a pinch if you’ve nothing else.">، به خوبی نه کاملا آنچه که من می خواهم می خواهم اما در خرج کردن انجام دهید اگر شما این هیچ چیز دیگری. </span><span title="Naturally that means it got more than enough for you to not hear that wheeled chariot of death hurtling your way, so do remember to use your eyes when near traffic. &nbsp; ">به طور طبیعی این بدان معناست که بیش از اندازه کافی برای شما به شنیدن نیست که ارابه چرخ از مرگ برخورد راه خود را، به طوری که به یاد داشته باشید برای استفاده از چشم شما هنگامی که در نزدیکی ترافیک.<br><br>&nbsp;<br></span><span title="Comfort/Fit: Fit was easy, on and done, no fiddling.">آسایش / مناسب: Fit در آسان بود، و انجام شود، هیچ جزئی. </span><span title="The comfort though.">به راحتی هر چند. </span><span title="Well the pads, they are lovely and squishy but they are perfectly round and while that looks great, you know what’s not round?">خب پد، آنها دوست داشتنی و پیچ و تابدار هستند، اما آنها کاملا گرد و در حالی که به نظر می رسد، شما می دانید چه چیزی دور؟ </span><span title="My ears.">گوش هایم. </span><span title="So that means that they sit on my ears at bits and that after a few hours gets wearing.">بنابراین این بدان معناست که آنها در گوش من در بیت نشسته و پس از چند ساعت می شود پوشیدن. </span><span title="Not painful but that irritating, oppressive I want them off feeling.">دردناک نیست اما تحریک کننده، سرکوبگر من آنها را می خواهید خاموش احساس. </span><span title="Fine for an hour or two but after that my ears need a break. &nbsp; ">خوب برای یک ساعت یا دو اما پس از آن گوش من نیاز به یک استراحت.<br><br><br></span><span title="Aesthetics: They look great.">زیبایی شناسی: آنها نگاه بزرگ.&nbsp;</span><span title="A little blingy maybe, that big polished metal twisting arm is rather eye catching."> کمی شاید، که جلا بازوی پیچش فلزی بزرگ است و نه چشم نواز است. </span><span title="I do find it rather visually pleasing, the black, the highly polished silver, it looks very nice if you ask me. &nbsp; ">من آن را پیدا نسبتا بصری خشنود، سیاه و سفید، نقره ای بسیار جلا، به نظر می رسد بسیار خوب اگر شما از من بپرسید.<br><br></span><span title="Sound: These are clearly aiming for a bass centric sound, which I may find a little at odds with their name, I hear Vinyl and I think Grado like treble to counter the listeners maturing hearing response and compensating by whacking up the treble."><font color="#FF0000"><b>صدا هدفون بیسیم:</b></font> این به وضوح برای یک صدای بم محور، که من ممکن است کمی در تقابل با نام خود را پیدا کنید هدف، من وینیل بشنود و من فکر می کنم&nbsp; از مانند سه برابر کردن برای مقابله با شنوندگان بلوغ پاسخ شنوایی و جبران توسط عظیم تا سه برابر کردن. </span><span title="These aren’t that by any stretch.">این با هر کشش نیست. </span><span title="They are highly bass dominant and its big, weighty, powerful bass too.">آنها بسیار باس غالب و بزرگ، سنگین، باس قدرتمند خود بیش از حد. </span><span title="It hits like a softened pillow that is backed up by a ton of bricks.">آن را مانند یک بالش نرم است که توسط یک تن آجر حمایت بازدید. </span><span title="A beguiling softened initial impact but serious power following it up.">جذاب تاثیر اولیه اما قدرت جدی زیر آن نرم. </span><span title="It’s not the most nimble but it’s so super eager to hurl it and you from one side of the room to the other.">آن را به زیرک ترین نیست اما آن را بسیار فوق العاده مشتاق به آن را و شما پرتاب از یک طرف از اتاق به طرف دیگر. </span><span title="It’s so energetically enthusiastic.">این خیلی انرژی و مشتاق است. </span><span title="You’ll do well to just go along for the ride and enjoy it.">شما را به خوبی خواهید انجام دهید به فقط به همراه برای سوار شدن و لذت بردن از آن است.<br>&nbsp;</span><span title="It’s fun, its wild, it’s a bassy party cannon.">این سرگرم کننده، حیرت انگیز است این هدست بیسیم بلودیو آن، آن را یک توپ است. </span><span title="Depth is a little bit declining but you won’t be listening to pipe organ music on these so who cares.">عمق کمی کاهش یافته اما شما نمی خواهد گوش دادن به موسیقی ارگان لوله در این به چه کسی اهمیت میدهد.&nbsp;</span><span title="Mids are a little warmed, a little thickened but they do have breadth to them that gives them some space."> کمی گرم، کمی ضخیم هستند اما آنها دارای عرض به آنها است که آنها برخی از فضای دهد. </span><span title="They are clean and nicely articulate so long as you are happy to give up a bit of breathiness.">آنها تمیز هستند و به سادگی بیان تا زمانی که شما را خوشحال به رها کردن یک بیت از هستند. </span><span title="They do want to give vocals all a tiny dash of warmed cream.">آنها نمی خواهند به خواننده همه یک خط تیره کوچک از کرم گرم است. </span><span title="The treble is rather good.">سه برابر کردن و نه خوب است. </span><span title="It’s quite subdued and delicate though it does have a little peak that cuts through with some clarity.">این کاملا رام و ظریف هر چند آن را یک اوج کوچک است که از طریق کاهش با برخی از وضوح. </span><span title="Its initial impacts are slightly softy metallic, so clear and they have a brief but most pleasant decay.">اثرات اولیه خود می فلزی کمی ادم ضعیف و سست عنصر، بنابراین روشن و آنها را به یک فروپاشی کوتاه اما لذت بخش ترین. </span><span title="However this isn’t a can for treble heads, even pairing with a cool, dry amp the treble is never going to dominate, ever no matter how nicely a decorating it may provide.">با این حال این است که می تواند برای سر سه برابر کردن نیست، حتی جفت شدن با یک سرد، آمپر خشک سه برابر است هرگز به تسلط، هرگز مهم نیست که چگونه به سادگی تزئین ممکن فراهم می کند. </span><span title="It will forever be merely side decoration. &nbsp; ">آن را برای همیشه دکوراسیون صرفا طرف خواهد شد.<br><br><br></span><span title="Value: Great stuff, sure they are too bassy but oodles of fun and they are Bluetooth capable yet priced like they were just wired."><font color="#FF0000"><b>ارزش و قیمت هدفون بلوتوث </b></font>: چیزهای بزرگ، مطمئن شوید که آنها را بیش از حد bassy هستند، اما حجم از سرگرم کننده و بلوتوث قادر هنوز قیمت مانند آنها فقط سیمی شدند. </span><span title="It’s a quality, big bassy fun time wireless party machine. &nbsp; ">این کیفیت، بزرگ هم سرگرم کننده bassy ماشین حزب بی سیم است.<br><br>&nbsp;<br></span><span title="Pro’s: Bluetooth.">نرم افزار: بلوتوث. </span><span title="Great value.">ارزش بزرگ است.&nbsp;</span><span title="Woooo Party!!!"> . </span><span title="Bass. &nbsp; ">باس.<br><br>&nbsp;<br></span><span title="Con’s: Bass dominant.">باهم: باس غالب است. </span></span><br></font> text/html 2016-11-18T06:02:17+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری اطلاعات شارژ هندزفری بلوتوث http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/12 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Important: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">در این مقاله با اطلاعات شارژ کردن هندزفری بلوتوث و هدفون بلوتوث اشنا می شویم<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Do not charge the headset while it is turned on. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"> هدست را شارژ کنید در حالی که آن روشن است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Charge the headset for minimum 30 minutes before using it for the first time. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شارژ هدست برای حداقل 30 دقیقه قبل از استفاده از آن برای اولین بار.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="The headset can remain in the charger once it has a full charge without being damaged. ">هدست می توانید در شارژر باقی می ماند یک بار آن را شارژ کامل بدون اینکه آسیب دیده است.<br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The headset can remain in the charger once it has a full charge without being damaged. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>همه</span> <span>از</span> <span>هندزفری&nbsp; های بلوتوث</span> <span>ذکر شده در زیر</span> <span>استفاده از یک باتری</span> <span>قابل شارژ لیتیوم یون</span> <span>است که می تواند</span> <span>تا</span> <span>500 چرخه</span> <span>شارژ</span> <span>آخرین</span><span>.</span> <span>این باتری ها</span> <span>را به</span> <span>واحد ساخته شده</span> <span>است و نمی تواند</span> <span>جایگزین شود.</span> <span>این جدول</span> <span>نشان دهنده</span> <span>محصولات ما و</span> <span>چه مدت هر</span> <span>خواهد</span> <span>در یک شارژ کامل</span> <span class="">به طول انجامد.<br><br></span></span></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The headset can remain in the charger once it has a full charge without being damaged. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>همه</span> <span>واحد های بی سیم</span> <span>CS</span> <span>استفاده از باتری</span> <span>قابل شارژ لیتیوم یون</span> <span>که</span> <span>تا</span> <span>500 چرخه</span> <span>شارژ</span> <span>کامل آخرین</span><span>.</span> <span>باتری</span> <span>برای تمام مدل های</span> <span>CS</span><span>، به جز برای</span> <span>CS70</span><span>،</span> <span>تعویض هستند</span><span>.</span> <span>نکته: برای افزایش</span> <span>عمر باتری</span> <span>خود را، ما</span> <span>توصیه می شود</span> <span class="">به شما اتهام</span> <span>هدست خود را</span> <span>هر زمان که</span> <span>در حال استفاده نیست</span><span>.</span> <span>این ممکن است</span> <span class="">به "</span><span class="alt-edited">از بین بردن کردن</span><span>"</span> <span class="">باتری.</span></span></span></span></span><span title="The following table provides the charge times and indicator light statuses for most Plantronics Bluetooth headsets. ">در جدول زیر برای اکثر هدست هدست بلوتوث را فراهم می کند بار شارژ و وضعیت چراغ نشانگر.<br></span><span title="Product Approximate Charge ">محصولات شارژ تقریبی<br></span><span title="Time Indicator Light on Full Charge Goes from... ">زمان شاخص نور در کامل شارژ می رود از ...<br></span><span title="Discovery 600 Series (665, 655, 650 650E, 640) 3 hours Solid red to off ">کشف 600 سری (665، 655، 650 650E، 640) 3 ساعت قرمز جامد به خارج<br></span><span title="Discovery 925 and 975 3 hours Solid red to off ">کشف 925 و قرمز 975 3 ساعت جامد به خارج<br></span><span title="Explorer 200 3 hours Solid red to off ">اکسپلورر 200 3 ساعت قرمز جامد به خارج<br></span><span title="Explorer 240 Series (240, 242, ">اکسپلورر 240 سری (240، 242،<br></span><span title="243, 245, and 395) 2 hours Solid red to solid blue ">243، 245، و 395) 2 ساعت قرمز جامد به رنگ آبی جامد<br></span><span title="Explorer 320 2 hours Solid red to solid blue ">اکسپلورر 320 2 ساعت قرمز جامد به رنگ آبی جامد<br></span><span title="Explorer 330, 340, 350, 390 2 hours Solid red to off ">اکسپلورر 330، 340، 350، 390 2 ساعت جامد قرمز به خارج<br></span><span title="M100 2 hours Solid red to solid blue ">M100 2 ساعت قرمز جامد به رنگ آبی جامد<br></span><span title="M1100 2 hours Solid red to off ">M1100 2 ساعت قرمز جامد به خارج<br></span><span title="M1000, M1500 2 hours Flashing blue to off ">M1000، M1500 2 ساعت فلش آبی به خارج<br></span><span title="M2500, M3000/M3500 2 hours Solid red to solid green ">M2500، M3000 / M3500 2 ساعت جامد قرمز به سبز جامد<br></span><span title="Pulsar Series 2 hours Flashing red to solid blue ">تپ اختر سری 2 ساعت فلش قرمز به آبی جامد<br></span><span title="Voyager 510 3 hours Flashing red to solid blue ">ویجر 510 3 ساعت فلش قرمز به آبی جامد<br></span><span title="Voyager 520 3 hours Solid red to off ">ویجر 520 3 ساعت جامد قرمز به خارج<br></span><span title="Voyager 815, 835, and 855 3 hours Solid red to off ">ویجر 815، 835، و 855 3 ساعت قرمز جامد به خارج<br></span><span title="Voyager Pro and Voyager Pro+ 3 hours Solid red to off">VOYAGER PRO و ویجر نرم افزار + 3 ساعت قرمز جامد به خارج<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">طریقه استفاده نکته</span> <span>هنگامی که نور</span> <span>آداپتور USB</span> <span>آبی</span> <span>جامد است،</span> <span>هدست</span> <span>در</span> <span>حالت آماده به کار</span> <span>است و نمی خواهد</span> <span>را ضبط کنید.</span> <span>با فشار دکمه</span> <span>کنترل تماس</span> <span>در هدست</span><span>، و نور</span> <span>بر روی آداپتور</span> <span>باید شروع به</span> <span>چشمک زن</span> <span>آبی رنگ است.</span> <span>هنگامی که نور</span> <span>بر روی آداپتور</span> <span>است</span> <span>چشمک زن</span> <span>آبی</span><span>، شما می توانید</span> <span>شروع به ضبط.<br><br></span></span><span id="result_box" class="short_text" lang="fa"><b><span>هدست بلوتوث</span><span>:&nbsp;</span> </b><span><b>بررسی سطح باتری</b><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>روش</span><br><span>برخی از&nbsp;</span> <span>هندزفری</span> <span>بلوتوث</span> <span>شما را قادر به</span> <span>بررسی سطح باتری</span> <span>با چرخاندن</span> <span>هدست</span><span>.</span> <span>چراغ نشانگر</span> <span>سطح باتری</span> <span>فراهم می کند:</span><br><span>شاخص نور:</span> <span>توضیحات:</span><br><span>1</span> <span>فلش</span> <span class="">قرمز</span> <span class="">کمتر از</span> <span class="">1/3</span> <span>کامل</span><br><span>2</span> <span>قرمز چشمک می زند</span> <span class="">1/3</span> <span class="">به</span> <span class="">2/3</span> <span>کامل</span><br><span>3</span> <span>قرمز چشمک می زند</span> <span>باتری</span> <span>کامل</span><br><span>برخی از هدست</span> <span>نیز به شما</span> <span class="">یک باتری</span> <span>کم</span> <span>اطلاع</span><span>:</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>رهبری</span> <span>یک بوق</span> <span class="">در هر 20 ثانیه</span><span>.</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>چراغ نشانگر</span> <span class="">قرمز چشمک زن</span><span>.</span><br><br><span>لطفا</span> <span>راهنمای کاربر</span> <span class="">خود را چک کنید</span> <span class="">و یا</span> <span class="">انجام یک جستجوی</span> <span class="">دانش</span> <span class="">بر روی محصول</span> <span>خاص خود را</span> <span>(</span><span>به عنوان مثال،</span> <span class="alt-edited">شارژ</span> <span class="">M1100</span><span>")</span> <span class="">برای دریافت اطلاعات دقیق</span><span>.<br><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><b><br>اگر به دنبال یک هندزفری شیک و بادوام هستید این هندزفری بلوتوثی را ازدست ندهید جهت اطلاع قیمت و خرید پستی روی عکس زیر کلیک کنید</b></span><br></span></span><br><p align="right"><a href="http://handsfreebluedio.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://handsfreebluedio.shopiranian.ir/wp-content/uploads/hbol-1.jpg" alt="کوچک ترین هندزفری بلوتوث جهان" border="0" align="" hspace="0" vspace="0"></a></p> text/html 2016-11-17T17:58:05+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری نکات مهم در هنگام خرید هدست بلوتوث http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/9 <font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="After finding a Bluetooth headset with great call quality and a comfortable fit, you should consider additional aspects of the headset.">پس از پیدا کردن یک هدست بلوتوث با کیفیت تماس و مناسب و راحت، شما باید جنبه های اضافی از هدست در نظر بگیرند. </span><span title="Does it have voice controls that integrate with Siri and Google Now?">آیا این کنترل صوتی است که با Siri و Google Now ادغام؟ </span><span title="How long can you talk before the battery dies?">چه مدت می تواند شما صحبت قبل از باتری می میرد؟ </span><span title="Where do you find help for any technical issues? ">از کجا کمک برای هر گونه مسائل فنی را پیدا کردید؟<br><br></span><span title="Hands-Free Performance ">عملکرد دست آزاد یعنی بشود با هدست بدون دست زدن به ان استفاده کرد<br></span><span title="The purpose of a Bluetooth headset is to free your hands so that you can continue working normally or driving safely.">هدف از یک هدست بلوتوث است را به رایگان دست خود را به طوری که شما می توانید کار به طور معمول و یا رانندگی با خیال راحت ادامه دهند. </span><span title="The best Bluetooth headsets take the hands-free ideology beyond the phone call by making it so you don't have to touch your phone at all.">بهترین هدست های بلوتوث را ایدئولوژی دست آزاد فراتر از تماس تلفنی با ساخت آن، بنابراین شما لازم نیست که به لمس گوشی خود را در همه. </span><span title="This includes features like voice commands that connect you to Siri and Google Now, voice dialing, voice-to-text and text-to-voice, smart sensors, and multimedia compatibility. ">این شامل ویژگی هایی مانند دستورات صوتی است که شما برای اتصال به Siri و Google Now، شماره گیری صوتی، صدا به متن و متن به صدا، سنسور هوشمند، و سازگاری چند رسانه ای.<br><br></span><span title="Battery Performance "><font color="#FF0000"><b>عملکرد باتری هندزفری بلوتوث:</b></font><br></span><span title="Every Bluetooth headset uses a rechargeable battery.">هر هدست بلوتوث با استفاده از یک باتری قابل شارژ. </span><span title="The talk time of each battery ranges from four to 10 hours.">ساعت صحبت از هر باتری محدوده از چهار تا 10 ساعت است. </span><span title="However, the top Bluetooth headsets also come with charging cases, which charge your headset when you're not using it.">با این حال، هدست بلوتوث بالا نیز با موارد شارژ، که به اتهام هدست خود را هنگامی که شما از آن استفاده نمی آمد. </span><span title="A charging case can extend the life of the headset by 10 to 14 hours.">مورد شارژ می تواند زندگی از هدست های 10 تا 14 ساعت را گسترش دهد. </span><span title="You should also consider the charge time, which is the amount of time it takes for the battery to reach a full charge. ">شما همچنین باید زمان شارژ است که مقدار زمان آن طول می کشد برای باتری برای رسیدن به یک شارژ کامل در نظر بگیرید.<br><br></span><span title="Help &amp; Support ">راهنما و پشتیبانی<br></span><span title="Many of the manufacturers in our Bluetooth headset review specialize in wireless hands-free headsets.">بسیاری از تولید کنندگان در بررسی هدست بلوتوث ما در بی سیم هدست دست آزاد تخصص. </span><span title="As a result, you can expect to receive excellent support for most Bluetooth headsets.">به عنوان یک نتیجه، شما می توانید انتظار برای دریافت پشتیبانی بسیار عالی برای اکثر هدست بلوتوث. </span><span title="The standard warranty for the industry is one year.">گارانتی استاندارد برای صنعت یک سال است. </span><span title="The best Bluetooth headset manufacturers also include educational resources like glossaries, online communities, downloads and easily accessible manuals.">بهترین تولید کنندگان هدست بلوتوث نیز شامل منابع آموزشی مانند واژه نامه، جوامع آنلاین، دریافت ها و دفترچه های راهنمای به راحتی در دسترس است.<br><br>توصیه های مهم ما در هنگام خرید هندزفری بلوتوث:<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The Plantronics Voyager Legend was the best Bluetooth headset in nearly every test we performed.">. </span><span title="The audio quality is exceptionally clear, and the noise cancellation is near perfect.">کیفیت صدا فوق العاده روشن است، و سر و صدا لغو نزدیک کامل است. </span><span title="The behind-the-ear wearing style provides exceptional stability. ">سبک پشت گوش پوشیدن ثبات استثنایی فراهم می کند.<br><br></span><span title="Our second choice, the Jawbone Era, also provides exceptional stability, with the best concha-fin earbud on the market.">انتخاب دوم ما، هندزفری استخوان فک عصر، نیز فراهم می کند ثبات استثنایی، با بهترین هدفون بوق باله در بازار است. </span><span title="The call quality doesn't match the Legend, but it still provides high-end audio performance.">کیفیت تماس می کند افسانه مطابقت ندارد، اما هنوز هم عملکرد صوتی بالا پایان فراهم می کند</span><span title="The Plantronics Voyager Legend, a newcomer to the Bluetooth headset market, also performed exceptionally well in all categories, though the noise cancellation is only average. ">، یک تازه وارد به بازار هدست بلوتوث نیز فوق العاده خوب در مجموعه ها انجام، هر چند سر و صدا لغو حد متوسط ​​است.<br><br></span><span title="If you work in a loud environment, you should consider the VXi BlueParrott Reveal.">اگر شما در یک محیط شلوغ، شما باید در نظر بگیرید را نشان دهد. </span><span title="While it lacks many of the hands-free features that you'll find in better Bluetooth headsets, the call quality is unmatched.">در حالی که آن را فاقد بسیاری از ویژگی های دست آزاد است که شما در هدست های بلوتوث بهتر پیدا کنید، کیفیت تماس را بی بدیل است. </span><span title="Not only was the audio quality of the caller perfect in our tests, but the noise cancellation was exceptional.">نه تنها کیفیت صدای تماس گیرنده مناسب در آزمایش های ما بود، اما سر و صدا لغو استثنایی بود. </span><span title="Many of the digital signal processors can make your voice sound like you're underwater when it filters out background noises, but the Reveal consistently blocked out the background noise while leaving the voice clear.">بسیاری از پردازنده های سیگنال دیجیتال توانید صدای خود را صدا مانند شما در زیر آب هستید که آن را از فیلتر صداهای پس زمینه، اما آشکار به طور مداوم مسدود کردن سر و صدای پس زمینه در حالی که ترک صدای روشن است. </span><span title="No matter where you are, your caller will think you're in a quiet room. ">مهم نیست که شما هستند، تماس گیرنده شما را فکر می کنم شما در یک اتاق آرام است.<br><br></span><span title="Having your hands free to multitask while you're on a call is important for increasing your productivity while you work.">داشتن دست خود را رایگان به چند کاره در حالی که شما در تماس هستید برای افزایش بهره وری خود را در حالی که شما کار مهم است. </span><span title="If you want to stay reachable, increase your contact with clients and employees, or safely drive and talk, you'll need a Bluetooth headset with excellent noise cancellation and HD-quality audio.">اگر می خواهید در دسترس باقی بماند، افزایش تماس خود را با مشتریان و کارکنان، و یا با خیال راحت رانندگی و صحبت می کنید، یک هدست بلوتوث با سر و صدا لغو عالی و صوتی HD با کیفیت نیاز دارند.</span></span><br> </font> text/html 2016-11-17T15:14:24+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری همه چیز که درمورد هدست bluedio باید بدانید http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/2 <font size="3" face="Mihan-Yekan"> <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The latest offering from Bluedio is a one of a kind headphone made for demanding users, who are looking for a wireless headset at a very low price."><font color="#CC33CC"><b>در این مقاله زیبا با هدفون مارک بلودیو اشنا می شوید به طوری که با خواندن این مقاله شما راغب می شوید یک هدست بلوتوث بلودیو داشته باشید!</b></font><br><br>ارائه آخرین از Bluedio یکی از هدفون نوع ساخته شده برای کاربران خواستار، که به دنبال یک هدست بی سیم در یک قیمت بسیار کم است. </span><span title="Bluedio is a brand specialising in wireless headphones of quality that can win over any audiophile, and are priced at the lower end of the spectrum.">Bluedio یک نام تجاری و متخصص در هدفون های بی سیم با کیفیت است که می تواند برنده بیش از هر شخص موسیقی دوست، و در پایان پایین تر از طیف قیمت است. </span><span title="The Bluedio H-Turbine Headset comes with several high tech features that are usually found in very expensive headsets.">Bluedio H-توربین هدست همراه با چند ویژگی با تکنولوژی بالا است که معمولا در هدست بسیار گران قیمت یافت می شود. </span><span title="The H-Turbine headphones are by no means perfect, but they are a shadow of a doubt the best Wireless and high-tech headset you can buy within their price category. ">هدفون H- به هیچ وجه کامل، اما آنها یک سایه شک بهترین هدست های بی سیم و با تکنولوژی بالا شما می توانید در رده قیمت خود را خرید می باشد.<br><br></span><span title="The updated version of Bluedio H Turbine Headphones, the T2s are considered one of the best wireless headphones, and have received more than1,700 positive reviews and ratings on the platform the world’s largest retailer. &nbsp; ">نسخه به روز شده از هدفون بلوتوث Bluedio H از T2S در نظر گرفته یکی از بهترین هدفون های بی سیم، و بیشتر than1،700 بررسی مثبت و رتبه بندی بر روی پلت فرم دریافت کرده اند بزرگترین خرده فروش جهان است.<br><br>&nbsp;</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/641/1921545/Bluedio.jpg" alt="هدست بلودیو بیسیم" border="0" align="" hspace="0" height="452" width="452" vspace="0"><span title="Features of Bluedio H-Turbine "><font color="#FF0000"><b><br>ویژگی های هدست Bluedio H-</b></font><br><br></span><span title="First and foremost, the Bluedio HT features a Bluetooth functionality which eliminates the need or necessity of cables, and makes listening to music hassle free.">اول و مهمتر از همه، Bluedio HT ویژگی های قابلیت بلوتوث که نیاز به حذف و یا ضرورت کابل، و باعث می شود گوش دادن به بدون هیچ زحمتی موسیقی رایگان. </span><span title="This functionality also eliminates the need for a jack input, detachable or otherwise.">این قابلیت همچنین نیاز به یک ورودی جک، قابل جدا شدن و یا در غیر این صورت از بین می برد. </span><span title="Without cables, transporting a headphone is much easier, however, one can also buy an audio cable separately and plug that into the headphones, without using batteries.">بدون کابل، حمل و نقل یک هدفون بسیار آسان تر، با این حال، همچنین می توانید یک کابل صوتی جداگانه خرید و پلاگین که به هدفون، بدون استفاده از باتری. </span><span title="The next impressive feature of the Bluedio H turbine Headphones is their built-in microphone that allows you to seamlessly switch between calls and music. ">از ویژگی های قابل توجه بعدی از هدفون و هدست توربین Bluedio H است خود ساخته شده در میکروفون که اجازه می دهد تا شما را به یکپارچه بین تماس و موسیقی تغییر دهید.<br><a href="http://handsfreebluedio.mihanblog.com/" target="" title=""><span title="The next impressive feature of the Bluedio H turbine Headphones is their built-in microphone that allows you to seamlessly switch between calls and music. "><b><br></b></span><span title="With regards to the audio performance of the H-Turbine, its technology is underpinned by two 57mm drivers, which produce a quite well-balanced sound, with a clear bass, and impressive mids and treble, which enable you to listen to the tiniest details"><b>هندزفری بلوتوث ارزان</b></span></a></span><span title="With regards to the audio performance of the H-Turbine, its technology is underpinned by two 57mm drivers, which produce a quite well-balanced sound, with a clear bass, and impressive mids and treble, which enable you to listen to the tiniest details"> با توجه به عملکرد صوتی از H-توربین آن، فن آوری است که توسط دو 57mm رانندگان، که تولید یک صدای کاملا متعادل، با باس روشن، و mids چشمگیر و سه برابر کردن، که شما را قادر به گوش دادن به کوچک ترین جزئیات بیمه </span><span title="of a song. ">از یک آهنگ.<br><br></span><span title="As far as the comfort of the H Turbine is concerned, the supra aural ear cups fit nicely in and are both comfortable and durable over long hours of use.">تا آنجا که به راحتی از توربین H مربوط می شود، سوپرا فنجان گوش شنیداری مناسب به سادگی در و هر دو راحت و با دوام بیش از ساعت های طولانی استفاده. </span><span title="The headband is fully adjustable and overall gives a comfortable fit.">پیشانی بند طور کامل قابل تنظیم است و به طور کلی می دهد مناسب و راحت. </span><span title="The material also feels very natural on human skin. ">مواد نیز احساس می کند بسیار طبیعی بر روی پوست انسان است.<br><br></span><span title="The language prompt on the Bluedio H-Turbine Headphones comes in four different languages, that is, English, Chinese, French and Spanish so that you can acclimatise yourself to these headphones and know what to do next while using them with ease. ">اعلان زبان در Bluedio هدفون H-می آید در چهار زبان مختلف، است که، انگلیسی، چینی، فرانسوی و اسپانیایی به طوری که شما می توانید خود را به این هدفون acclimatise و می دانم که چه باید بکنید بعد در حالی که با استفاده از آنها را با سهولت.<br></span><span title="HIGH-TECH DOES NOT ALWAYS MEAN NOT HIGH PRICE ">HIGH-TECH نمی کند همیشه به این معنی قیمت بالا نیست<br><br></span><span title="Overall, the Bluedio H turbine Headphones is one of the most successful headsets that Bluedio has yet produced.">به طور کلی، هدفون و هدست&nbsp; Bluedio H یکی از موفق ترین هدست که Bluedio هنوز تولید شده است. </span><span title="It is fully compatible with iOS, Android and Windows platforms, so people can use them with any smart gadget of their choice.">این به طور کامل با سیستم عامل های iOS، اندروید و ویندوز سازگار است، بنابراین مردم می توانند آنها را با هر ابزار هوشمند به انتخاب خود استفاده کنید. </span><span title="They are priced nearly 5 to 6 times less than most headphones with similar specs and thus offer an unmatched value for money.">آنها از بسیاری از هدفون با مشخصات مشابه با قیمت تقریبا 5 تا 6 برابر کمتر و در نتیجه ارائه ارزش بی بدیل برای پول است.<br><br><font color="#000099"><b>آیا شما نیز می خواهید یک هدست بلوتوث را داشته باشید جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد هندزفری بلوتوث و خرید ان روی تصویر زیر کلیک کنید</b></font><br></span></span></font><pre dir="LTR" style="text-align:center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><span dir="RTL" style="font-size: 22pt; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA"><a href="http://bluetooth-headset.ir/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/638/1913845/g9.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/638/1913845/g9.jpg"></a></span></b></font></pre><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br> </font> text/html 2016-11-17T14:53:42+01:00 handsfreebluedio.mihanblog.com با مدیریت اکبری فروشگاه اینترنتی هندزفری بلوتوث bluedio http://handsfreebluedio.mihanblog.com/post/1 &nbsp;<a title="" href="http://wireless-handsfree.mihanblog.com/post/9" target=""><img src="http://handsfreebluedio.shopiranian.ir/wp-content/uploads/blutooth-handsfree-3.jpg" alt="http://handsfreebluedio.shopiranian.ir/wp-content/uploads/blutooth-handsfree-3.jpg"></a><br><font size="3" color="#CC33CC"><b><br>با سلام و درود بی پایان به شما دوست گرامی، فروشگاه اینترنتی هندزفری بلوتوث مارک بلودیو اغاز به کار کرد</b></font><br>از&nbsp; امروز یعنی 28 ابان سال 1395 شما می توانید در هر ساعت از شبانه روزی کالای ارزشمند هندزفری بلوتوث ارزان قیمت را خرید و درب منزل در کلیه شهرها و روستاهای ایران عزیزمان تحویل بگیرید.<br>در هر کجا. در هر شرایط آب و هوایی<br>می توانید از هدست بی سیم Bluetooth هوشمند bluedio در هر کجا که هستید و در هر شرایطی استفاده کنید. و اگر هوا بارانی شد، مشکلی وجود ندارد. bluedio ضد آب است و می تواند در شرایط آب و هوایی مختلفی استفاده شود<br>در این فروشگاه هندزفری بلوتوس بلودیو با گارانتی برگشت یک هفته ، گارانتی خدمات پس از فروش به تمامی مشتریان محترم عرضه می شود.<br>قیمت هندزفری بلوتوث بسیار مناسب بوده و به نظر ما می تواند طیف گسنرده ای از مردم با سلیقه های مختلف از ان استفاده کنند<br>امروزه استفاده از گوشی موبایل به عنوان بخشی از زندگی روزمره عامه مردم دنیا در عصر ارتباطات تبدیل شده است . تماس گرفتن و یا پاسخ دادن به تماس های تلفنی ، زمان و مکان خاصی را نمی شناسد ، چرا که می توان داخل خودرو ، منزل ، محل کار ، داخل اتوبوس ، مترو و خیلی جاهای دیگر مکالمه کرد و از گفتگوی با دوستان لذت برداما در برخی مواقع ممکن است نتوانید گوشی موبایل را در دستتان بگیرید و با آن همزمان هم صحبت کنید و هم کار کنید. در این گونه موارد شما باید از هندزفری استفاده کنید ، هندزفری ها ابزاری هستند که در طرح ها و کارایی های مشابه ارائه شده اند و به شما این امکان را می دهند تا در هر جایی و هر زمانی بدون اینکه گوشی موبایلتان را از جیب خارج کرده و در دستتان بگیرید و سپس به گوشتان نزدیک کنید به راحتی به تماس های تلفنی خود پاسخ دهید و شروع به صحبت کردن با گوشیتان بدون دردسر بپردازید..<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><b><font size="3"><br>جهت خرید سریع هدست بلوتوث بلودیو کافیست : نام و ادرس و کدپستی به همراه نام بلودیو را به 50002030235 پیامک بزنید تا کارشناسان ما سفارش شما را بررسی و ارسال نمایند</font></b><br></span><br>